Skuodo rajono Ylakių vaikų lopšelis-darželis
 

Darbuotojų pareigybių aprašai

Paskutinį kartą atnaujinta 2023-07-05

Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareiginiai nuostatai.

Personalo ir raštinės vadovo pareiginiai nuostatai

Ūkvedžio pareiginiai nuostatai.

Mokytojo/auklėtojo pareiginiai nuostatai.

Logopedo pareiginiai nuostatai.

Meninio ugdymo pedagogo pareiginiai nuostatai.

Mokytojo/auklėtojo padėjėjo pareiginiai nuostatai.

Sandėlininko pareiginiai nuostatai.

Virėjo pareiginiai nuostatai

Pagalbinio virtuvės darbininko pareiginiai nuostatai.

Valytojo pareiginiai nuostatai.

Kiemsargio pareiginiai nuostatai

Lydinčio asmens pareigybės aprašas