Skuodo rajono Ylakių vaikų lopšelis-darželis
 

SAVANORIAVIMAS ĮSTAIGOJE

Nuo 2022-03-01 iki 2025-03-01 mūsų įstaigai suteikta akreditacija, jaunimo savanoriškos tarnybos (toliau – JST) programos įgyvendinimui. Informacija apie organizaciją patalpinta oficialiame jaunimo reikalų agentūros puslapyje ir matoma visiems.

https://jrd.lt/informacija-jaunimui/savanoryste/organizaciju-paieska/organizacija?id=1230&fbclid=IwAR0FufkelOjvPBjWYxyvBkQkPRwVZIoS0khnpLl6bXX2lQHaPTkF2zoxBuY

Neįkainojama patirtis, tai yra pats svarbiausias dalykas, kurį įvardija visi žmonės, dalyvavę savanoriškoje veikloje. Tai neapsakomas pojūtis, padarius kažką prasmingo, praturtinančio sielą.

Kokio savanorio mes ieškome?

Ieškome iniciatyvaus, kūrybiško, žingeidaus, drąsaus ir atviro iššūkiams savanorio.

Mums reikalinga savanorio pagalba:
Užsiimti su vaikais, įtraukti juos į veiklas.
Švenčių metu organizuoti veiklas, jas įgyvendinti.
Padėti darbuotojams organizuojant vaikų laisvalaikį bei kasdienę veiklą.

  Savanorio teisės:

 • Teisė gauti žinių apie darbą.
 • Teisė žinoti, ko tikimasi iš savanorio.
 • Teisė žinoti, į ką kreiptis iškilus sunkumams.
 • Teisė daryti klaidas ir mokytis iš jų.
 • Teisė į profesinį tobulėjimą ir nuolatinį mokymąsi darbo vietoje.
 • Teisė gauti tam tikrą mokymą bei priemones, būtinas atlikti savanoriškam darbui.
 • Teisė žinoti įstaigos gaires ir kryptį.
 • Teisė į patirties įvairovę.
 • Teisė turėti saugias darbo sąlygas.
 • Teisė būti išgirstam.

  Savanorio pareigos

 • Sąžiningai ir su pasiryžimu atlikti patikėtą veiklą.
 • Vykdyti veiklą, remiantis įstaigos vadovo nurodymais.
 • Siekti, kad vykdoma veikla atitiktų įstaigos tikslus ir vertybes.
 • Informuoti įstaigos vadovą, iškilus problemoms dėl patikėtos veiklos vykdymo.
 • Laikytis konfidencialumo reikalavimų, vykdant veiklą.

  Ką savanoris gauna?

 • Draugystę.
 • Erdvę kūrybai ir iniciatyvai.
 • Praplėstas galimybes patobulinti savo CV .
 • Galimybę išsiaiškinti kokia specialybė savanoriui tinkamiausia.
 • Savanoriavimo patirtį, kuri padidins pasitikėjimą savimi, savigarbą bei pasitenkinimą gyvenimu.
 • Naujas žinias ir įgūdžius.
 • Bendraminčių sutikimą.

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis telefonu 8 693) 54092 arba el. paštu ylakiupavaduotoja@gmail.com. 

Tu visuomet gali siūlyti ir įgyvendinti savo iniciatyvas! O mes tavęs lauksime.