Skuodo rajono Ylakių vaikų lopšelis-darželis
 

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

Paskutinį kartą atnaujinta 2024-04-23

2023 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS (2024-01-15)

2023 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITOS (2024-01-05)

2023 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITOS (2024-01-03)

2023 METŲ III KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS (2023-10-12)

2023 METŲ III KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITOS (2023-10-09)

2023 METŲ III KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITOS (2023-10-03)

2023 METŲ II KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS (2023-07-19)

2023 METŲ I KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS (2023-04-21)

2023 METŲ PROGRAMOS SĄMATA (2023-03-06)

2022 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS (2023-01-20)

2022 METŲ III KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS

2022 METŲ II KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS

2022 METŲ I KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS

2022 METŲ PROGRAMOS SĄMATA

2021 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS

2021 METŲ III KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS

2021 METŲ II KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS

2021 METŲ PROGRAMOS SĄMATA

2021 METŲ I KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS

2020 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS

2020 METŲ III KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

2020 METŲ III KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS

2020 METŲ II KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS

2020 METŲ II KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

2020 METŲ PROGRAMOS SĄMATA. Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose.

2020 METŲ PROGRAMOS SĄMATA. Išlaidoms už įsigytus maisto produktus apmokėti.

2020 METŲ PROGRAMOS SĄMATA. Mokymo lėšos ugdymo planui įgyvendinti (ikimokyklinis ugdymas).

2020 METŲ PROGRAMOS SĄMATA. Mokymo lėšos ugdymo planui įgyvendinti (priešmokyklinis ugdymas).

2020 METŲ PROGRAMOS SĄMATA. Mokymo lėšos švietimo pagalbai.

2020 METŲ PROGRAMOS SĄMATA. Neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimas.

2020 METŲ PROGRAMOS SĄMATA. Savivaldybės biudžeto lėšos ugdymo procesui organizuoti ir valdyti.

2020 METŲ PROGRAMOS SĄMATA. Mokymo lėšos ugdymo procesui organizuoti ir valdyti.

2020 METŲ PROGRAMOS SĄMATA. Lopšelio-darželio aplinkai finansuoti (1102).

2020 METŲ I KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

2020 METŲ I KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS

2019 METŲ GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

2019 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019 METŲ GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

2019 METŲ III KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS (1)

2019 METŲ III KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO TĘSINYS (2)

2019 METŲ II KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2019 M. BIRŽELIO 30 D. ATASKAITA

2019 METŲ I KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

2019 METŲ I KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS

2018 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018 METŲ GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

2019 METŲ BIUDŽETO PROGRAMŲ SĄMATOS