Skuodo rajono Ylakių vaikų lopšelis-darželis
 

Nuorodos

Paskutinį kartą atnaujinta 2021-02-27

LR Švietimo ir mokslo ministerija

LR sveikatos apsaugos ministro patvirtinta Lietuvos higienos norma HN 75:2010 „Ikimokyklinio ugdymo mokykla: Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“.

LR švietimo įstatymas nustato Lietuvos Respublikos švietimo tikslus, švietimo sistemos principus, švietimo sistemos sandaros, švietimo veiklos, švietimo santykių pagrindus, valstybės įsipareigojimus švietimo srityje.

Vaiko teisių konvencija – vienas iš dokumentų, reglamentuojančių įstaigos veiklą.

www.ikimokyklinis.lt

Skuodo rajono savivaldybė