Skuodo rajono Ylakių vaikų lopšelis-darželis
 

Komisijos ir darbo grupės

  • Skuodo rajono Ylakių vaikų lopšelio-darželio 2021 m. rugsėjo 30  d. įsakymu Nr. V1-64 patvirtinta Inventorizacijos komisija: Komisijos pirmininkė – metodininkė mokytoja Vaida Narkienė; mokytoja metodininkė Rūta Freimutienė; vyresn. mokytoja Veronika Žutautienė; ūkvedė Jūratė Bubliauskienė.
  • Medžiagų ir materialinių vertybių nurašymo komisija: komisijos pirmininkė mokytoja metodininkė Rita Skurvydienė; vyresn. mokytoja Vilija Gerikienė; ūkvedė Jūratė Bubliauskienė.
  • Vaiko gerovės komisija: pirmininkė mokytoja metodininkė Virginija Navidanskienė; narė direktorė Živilė Rancienė; direktoriaus pavaduotoja ugdymui Sigutė Jakštienė; narė mokytoja metodininkė Vaida Narkienė; narė spec. logopedė Loreta Petrutienė; narė Skuodo socialinių paslaugų šeimai centro soc. darbuotoja Jurgita Jonauskienė.
  • Krizių valdymo komanda.