Skuodo rajono Ylakių vaikų lopšelis-darželis
 

Vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimas

Paskutinį kartą atnaujinta 2023-03-20

Pasiekimų ir pažangos vertinimas yra neatskiriama ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo proceso dalis. Jų ugdymosi stebėjimas, pasiekimų ir pažangos vertinimas bei apmąstymas jo ugdytojui padeda geriau pažinti kiekvieną vaiką, atpažinti jo turimus pasiekimus skirtingose ugdymosi srityse, išsiaiškinti ugdymosi poreikius.

Ikimokyklinio amžiaus vaikų pažanga vertinama pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro parengtą Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašą bei rekomendacijomis ikimokyklinio ugdymo pedagogui „Žaismė ir atradimai“ .

Priešmokyklinio amžiaus vaikų pažanga vertinama remiantis rekomendacijomis priešmokyklinio ugdymo pedagogui „Patirčių erdvės“Detalioji paieška“ įvesti Patirčių erdvės“), kurios parengtos ir išleistos įgyvendinant Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamą projektą „Inovacijos vaikų darželyje“ bei jos pagrindu naujai parengta ir taikoma praktikoje Priešmokyklinio ugdymo formuojamojo vertinimo forma.