Skuodo rajono Ylakių vaikų lopšelis-darželis
 

Veiklos sritys

Paskutinį kartą atnaujinta 2023-03-20

Ikimokyklinis ugdymas

Ikimokyklinis ugdymas įstaigoje vykdomas pagal ikimokyklinio ugdymo programą, kuri parengta vadovaujantis švietimo ir mokslo ministro patvirtintais ikimokyklinio ugdymo programų kriterijais ir ikimokyklinio ugdymo metodinėmis rekomendacijomis.

Priešmokyklinis ugdymas

Šioje grupėje vaikai ugdomi pagal priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą. Pedagogai taip pat remiasi ugdomosios medžiagos OPA PA komplektu, parengtu pagal Bendrosios priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programos projektą (2013), įgyvendina „Zipio draugai“ programą , kuri siūlo visą sistemą gerai apgalvotų būdų ir metodų bei konkrečių praktinių užduočių, padedančių pedagogams ugdyti kasdieniniam vaiko gyvenimui ir bendravimui taip reikalingus socialinius ir emocinių sunkumų įveikimo gebėjimus. Ypatingas dėmesys skiriamas patirtiniam ugdymui, STEAM veikloms, kurios apjungia gamtos mokslus, technologijas, inžineriją, menus ir matematiką.