SVEČIUOJAMĖS MAŽOJOJE KULTŪROS SOSTINĖJE

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paskirtis – padėti vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, taip pat ir etninės, socialinius, pažintinius poreikius. Laikydamiesi šių nuostatų dvi grupės, mūsų darželio vyriausieji – priešmokyklinė „Boružiukai“ ir būsimieji priešmokyklinukai „Spinduliukai“ vyko į Barstyčius. Ir kaip gi nepažiūrėti kaimyninio miestelio grožybių, juolab, kad jis paskelbtas Mažąja Lietuvos kultūros sostine. O pasigrožėti tikrai buvo ko. Kūrybingi barstytiškiai pateikė tikrai nuostabių darbų. Mus pasitiko trys skulptūros – Senosios Europos deivės – Ragana ir Laumė, požemių bei nakties dievas Velnias. Kodėl šios skulptūros, ogi Barstyčių žemė apipinta įvairiais mitologiniais ženklais. Juk čia tyvuliuoja Laumių ežeras, netoli didžiausias Lietuvos akmuo, o kiek pavažiavus ir Velnių kalnelis. Vaikai domėjosi kodėl Laumė rankoje laiko gaidį? Tai reiškia, kad jai patikėtas Mažosios kultūros sostinės simbolis. Beje, gaidžių buvo ir daugiau, tad ėjome jų ieškoti. Kadangi velykinis laikotarpis kaipgi apsieisi be vištos ir margučių, o šie buvo įspūdingo dydžio. Viską apžiūrėję, sūpynėse pasisupę, kopėčiomis palaipioję, didįjį akmenį paglostę, grįžome namo. Vaikams buvo aktyvi ir pilna įspūdžių diena.

Direktorės pavaduotoja ugdymui V. Žutautienė