Skuodo rajono Ylakių vaikų lopšelis-darželis
 

„GURGU GURGU Į ŠV. VELYKŲ TURGŲ“

…kas pirks, kas parduos,

 kas už dyką atiduos!

Skambant liaudiškai muzikai balandžio 6 – os dienos pavakare į salę skubėjo visų grupių vaikučiai, tėveliai, močiutės, seneliai ir darželio bendruomenė. Jų laukė smagi šventė – mugė. Scenoje pasirodė grupės „Bitutės“ vaikai, laikydami rankose lazdas, jie  sušoko „Kvieslių šokį“. Tarp šventę vedančiųjų mergaičių Anabelės ir Unės vyko dialogas apie mugę, po to jos pakvietė draugus pašokti lietuvių liaudies šokį „Lenciūgėlis“ kitiems pritariant šaukštais ir lazdomis. Grupės vaikai savo pasirodymą užbaigė daina „Gurgu gurgu“.

Ir tada netikėtai scenoje pasirodė  Bočius (mokytoja Veronika), jis išsigando, kad pavėlavo į turgų, bet Kaimynė (meninio ugdymo mokytoja Vaida) nuramino ir pasiūlė pažiūrėti mažųjų šokį „Jojo jojo Jonukas“. Kadangi Bočius pasiguodė kūno negalavimais, kaimynė pasakė receptą – stebėti grupės „Kačiukai‘ vaidinimą „Katinėlis ir gaidelis“, o „skausmams“ nesumažėjus „anūkėliai“, t. y.  grupės  „Spinduliukai“ vaikučiai, sudainavo dainelę „Man metukai jau treji“. Žinoma, tada sveikata pagerėjo ir Bočius jau pats šokt užsimanė. Jam padėjo trepsėti vaikučiai iš grupės „Drugeliai“ – šokant smagų šokį „Patrepsenis“. Linksmumas veržėsi per kraštus, kai visos darželio pedagogės kartu su priešmokyklinės grupės ugdytiniais „Boružiukai“ šoko lietuvių liaudies šokį „Duja“. Po smagių šelionių Bočius su Kaimyne pakvietė visus  į turgų. Ir ko tik čia nebuvo …

Dėkojame visiems tėveliams už pagalbą ruošiant turgų bei prisidedant prie darželio gerovės.

Vyresn. mokytoja Veronika Žutautienė

_oldphoto