ATVERKIME DURIS Į PROFESIJŲ PASAULĮ

Kovo 5-26 d. lopšelyje-darželyje  vyko projektas „Atverkime duris į  profesijų pasaulį “, kurio metu mažieji galėjo susipažinti su tėvelių profesijomis. Vaikai iš prigimties būdami smalsūs, yra atviri naujoms patirtims, nuo pat mažų dienų yra linkę viską kopijuoti. Jie domisi visuomeniniu gyvenimu ir mėgsta imituoti profesinę veiklą – žaisdami prisiima įvairius vaidmenis. Vaikų dažnai klausiame, kuo norėtų būti užaugę arba kuo užsiima, jų tėvai ar kiti artimieji. Projekto metu auklėtiniai galėjo susipažinti, kuo dirba tėveliai, kaip vadinasi jų profesija. Siekdami plėsti vaikų pažintis su profesijomis ir suvokdamos, kaip vaikams svarbu turėti sąlytį su gyvenimu ir tuo, kas vyksta už ugdymo įstaigos sienų, inicijavome įstaigos projektą „Atverkime duris į profesijų pasaulį“. Projekto metu vaikai apsilankė tėvų darbovietėse, tėveliai supažindino su savo darbu. Atsiskleidė begalinis tėvelių išradingumas, kaip vaikučius supažindinti su savo profesija šiuo nelengvu laikotarpiu. Visų grupių tėveliai supažindinę, nufotografavę ir naudodami informacines technologijas pasidalino su visa įstaigos bendruomene.
Sakome didelį AČIŪ  tėveliams, prisijungusiems prie vykdomo projekto ir pasidalinę su visais. Visų bendromis pastangomis buvo kuriamas teigiamas įstaigos mikroklimatas, prasiplėtė ugdymo turinys, labai sustiprėjo vaikų kompetencijos, praturtėjo imitaciniai žaidimai. Manome, kad žinant daug profesijų, vaikams bus lengviau nuspręsti, kuo jie norėtų būti užaugę.

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Virginija Navidanskienė