Skuodo rajono Ylakių vaikų lopšelis-darželis
 

Gerosios patirties seminaras

Interaktyvūs kubai iMO-LEARN

Lapkričio 10 d. Ylakių vaikų lopšelyje darželyje vyko metodinė diena „Vaikų  ugdymas dirbant su interaktyvia kubų metodika ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme“. Kurios tikslas – plėtoti profesinį bendradarbiavimą ir gerosios darbo patirties sklaidą, kurioje būtų integruotos informacinės technologijos. Šioje metodinėje dienoje dalyvavo Skuodo rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir Sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja Loreta Vasiliauskienė, pasisemti patirties, kaip dirbti su iMO-LEARN kubais atvyko ikimokyklinio ugdymo vadovai ir pedagogės: iš Nidos vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ bei Mažeikių vaikų lopšelio-darželio „Buratinas“, ir mūsų įstaigos direktorė Ž. Rancienė, pavaduotoja ugdymui S. Jakštienė.

                      Vienas reikšmingiausių būdų susipažinti su naujovėmis, plėsti profesines, asmenines  ir dalykines kompetencijas yra dalijimasis metodine ir praktine darbo patirtimi bendradarbiaujant su kitomis švietimo įstaigomis rengiant gerosios patirties seminarus. Gerosios darbo patirties sklaidą vykdė lektorės: mokytoja metodininkė V. Navidanskienė ir vyresnioji mokytoja V. Kurbatovienė.

                      Seminaras prasidėjo darželio vaikučių sveikinimu- muzikiniu numeriu. Įstaigos direktorė Živilė Rancienė pristatė svečius ir kvietė išklausyti  pranešimą apie prasmingą informacinių technologijų naudojimą ugdymo procese interaktyvius kubus „iMO-LEARN“. Mokytoja V. Navidanskienė pasidalino gerąja darbo patirtimi, kaip paįvairina veiklas naudodama  interaktyviuosius kubus iMO–LEARN, siekiant padidinti vaikų mokymosi motyvaciją. Šiuolaikinės technologijos sudaro galimybes veiksmingiau įgyvendinti ugdymo uždavinius, daugiau orientuotis į vaiką plėtoti informacinių technologijų kompetenciją. „I3-Technologies“ kompanija sukūrė interaktyviuosius kubus iMO-LEARN, kurie suteikia galimybę vaikams mokytis judant.  Rodė skaidres, pasidalino užduotimis, kurias naudoja ugdant vaikus. Mokytoja V.Kurbatovienė pristatė, kaip sukurti  užduotis. Pedagogės  išklausytą teoriją praktiškai išbandė, tyrinėjo, atrado efektyvius ugdymo(si) būdus.   i3learnhum ekrane atliko įvairias užduotis, diskutavo, kuri užduotis įdomesnė, patrauklesnė vaikams. Po kavos pertraukėlės pedagogės vyko į salę, kurioje parodė, kaip kubus galima naudoti matematiniame, kalbiniame, sveikatos ir fiziniame  ugdyme. Užsiėmimų metu pedagogės statė kubus taip, kaip buvo nurodyta užduotyse. Bendravo  tarpusavyje, lenktyniavo, dalyvavo komandiniame žaidime. Taip pat, pasitelkdamos kubus lavino savo sportinius sugebėjimus, atlikdamos pusiausvyros išlaikymo pratimus. Pasibaigus užduotims svečiai buvo pakviesti pastatyti „Draugystės vartus“.

                      Metodinę dieną susirinkę  pedagogai baigė refleksija apie tai, jog šiandieniniam vaikui reikia šiuolaikiško, kūrybingo, informacines technologijas išmanančio pedagogo, žadinančio vaiko smalsumą, skatinančio tyrinėti ir atrasti.

                   Pastebėta, kad keitimasis patirtimi – patikimas kelias į profesionalumą, o dalijimasis patirtimi brandina ir augina žmogų – Mokytoją, todėl visada skatiname mokytojus dalintis tuo, kas sukaupta, išbandyta praktiniame darbe, mokytis vieniems iš kitų, rinkti kolegų pasiūlytas idėjas bei jas taikyti savo darbe.

                           Mokytoja metodininkė Virginija Navidanskienė