Biudžeto suvestinė

2019 METŲ GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

2019 METŲ III KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS (1)

2019 METŲ III KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO TĘSINYS (2)

2019 METŲ II KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2019 M. BIRŽELIO 30 D. ATASKAITA

2019 METŲ I KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

2019 METŲ I KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS

2018 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018 METŲ GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

2019 METŲ BIUDŽETO PROGRAMŲ SĄMATOS

2018 METŲ BIUDŽETO ATASKAITŲ SUVESTINĖS 

2018 METŲ III KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  

Rinkinys

2018 METŲ III KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS

Rinkinys Nr.1

Rinkinys Nr. 2

Rinkinys Nr. 3

2018 METŲ II KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

Rinkinys

2018 METŲ II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

Rinkinys

2018 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

Rinkinys

2017 METŲ IV KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

Rinkinys

2017 METŲ III KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS

Rinkinys

2017 METŲ II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

Rinkinys

2017 METŲ II KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS

Rinkinys

2017 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

Rinkinys

2017 METŲ I KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS

Rinkinys

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

Rinkinys

2016 METŲ III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

Rinkinys

2016 METŲ II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

Rinkinys

2016 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

Rinkinys

2016 METŲ I KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS

Rinkinys

2015 METŲ IV KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS

Rinkinys

2015 METŲ III KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS

Rinkinys

2015 METŲ II KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS

Rinkinys

2015 METŲ II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

Rinkinys

2015 METŲ I KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS

Rinkinys

2014 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS

Rinkinys
Rinkinys

2014 METŲ III KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIAI

Rinkinys
Rinkinys

 2013 METŲ III KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIAI

I rinkinys

II rinkinys

 2013 METŲ II KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIAI

I rinkinys
II rinkinys

2013 METŲ I KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS

2013 m. I ketvirčio ataskaitos:

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansavimo sumos

2012 m. ataskaitos:

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Pinigų srautų ataskaita

Grynojo turto pokyčių ataskaita