KĄ MES VEIKĖME VASARĄ?

Su margaspalviais žiedais ir drugeliais nuplasnojo vasarėlė. Ji buvo trumpa, todėl norisi papasakoti ir pasidžiaugti ką nuveikėme…

Mūsų, visos bendruomenės narių, – darbuotojų, vaikų, tėvų – pastangomis, kūrybiškumu, stipriu pedagoginiu potencialu, minimaliomis finansinėmis išlaidomis net ir vasarą įstaigoje buvo organizuojamas ugdymo(si) procesas. Siekdami aktyvinti vaikų žaidybinę veiklą lauke, lavinti kūrybiškumą, pažintinius gebėjimus, patirti atradimo džiaugsmą ugdytiniai buvo skatinami domėtis artimiausia aplinka, mokomi samprotauti, spręsti problemas, kritiškai mąstyti. Vaikai rūpestingai prižiūrėjo „Kiškio daržą“ – laistė, „gelbėjo“ nuo piktžolių. Karštomis vasaros dienomis atsigaivino trijų skonių vandenuku – braškių, citrinos ir melisos. Žinoma atsiskleidė ir mažųjų dailininkų  kūryba, saviraiška, pasitikėjimas savimi, nes puikiai tapė ant drobės ir nuoširdžiai džiaugėsi savo pasiekimais.  Dienos akcija „Tekėk, tekėk, upeliuk!“ vaikams suteikė pažinimo džiaugsmą. Jie stebėjo, eksperimentavo ir modeliavo upeliuką. Kokia vasara be pramogų, o jų suteikė „Vandens pramogų diena“. Mažyliai drąsiai žaidė su vandeniu – braidė baseine, laistėsi iš vandens šautuvų. Kiek patirta teigiamų emocijų, žaismingumo, judesio. Vasara – tai dienos pilnos netikėtumų!

Nesustosime ieškoti, stebėti, atrasti, girdėti, suprasti ir… džiuginti įstaigos bendruomenę novatoriškomis idėjomis!

Vyresn. mokytoja Veronika Žutautienė