Skuodo rajono Ylakių vaikų lopšelis-darželis
 

Socializacijos projektas „Būkime kartu“

TIKSLAS: Teikti turiningą vasaros poilsį socialinę gerovę ir užimtumą socialiai remtinų, darželio nelankančių, daugiavaikių šeimų vaikams , ugdyti tėvų savimonę ir jų atsakomybę bei sudaryti palankias sąlygas vaikų saviraiškai, socialinių, bendravimo įgūdžių lavinimui ir savivertės formavimuisi.

PROJEKTO VADOVAS: Virginija Navidanskienė (vyresnioji priešmokyklinio ugdymo pedagogė)

PROJEKTO VYKDYMO LAIKAS: 2011m.birželio 1-10d.