Skuodo rajono Ylakių vaikų lopšelis-darželis
 

„Mažu takeliu per Ylakius“

PROJEKTO TEMA: „Mažu takeliu per Ylakius“

PROBLEMOS TIKSLAS: Atskleisti tautiškumo pradmenis, sudarant sąlygas vaikų pilietiniam ir tautiniam ugdymui(-si).

PROJEKTO VADOVĖ: Virginija Navidanskienė (Ylakių vaikų lopšelio darželio vyresnioji priešmokyklinio ugdymo pedagogė).

PROJEKTO DALYVIAI: Ylakių vaikų lopšelio darželio priešmokyklinės grupės „Boružiukai“ vaikai.

PROJEKTO PARTNERIAI:

Ylakių vaikų lopšelio darželio pedagogės;
Ylakių miestelio audėja Bronislava Steponavičienė;
Ylakių miestelio bibliotekininkės;
Ylakių miestelio kultūros centro vadovė;
Ylakių miestelio klebonas;
Velykų bobutė;
Eimanto močiutė.

PROJEKTO TRUKMĖ: 2010m. gruodžio 10d. – 2011m.gegužės 31d.