Skuodo rajono Ylakių vaikų lopšelis-darželis
 

VALSTYBINIS PROJEKTAS „ZIPIO DRAUGAI“

Mūsų įstaigoje ši programa gyvuoja jau daugiau  kaip 10 metų. „Zipio draugai“ tikslas – padėti 5–7 metų vaikams įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, siekiant geresnės vaikų emocinės savijautos. Programa „Zipio draugai“ moko vaikus, kaip įveikti kasdienius emocinius sunkumus: atstūmimą, vienatvę, patyčias ar priekabiavimą, sunkius pokyčius. Padeda suvokti ir skatina kalbėti apie savo jausmus, ieškoti būdų su tais jausmais susitvarkyti. Moko vaikus empatijos, susirasti draugų, kreiptis paramos ir ją priimti bei padėti aplinkiniams. Padeda ne tik nesileisti būti patyčių aukomis,  bet ir patiems netapti priekabiautojais.

Dalyvaudami programoje ,,Zipio draugai“ vaikai mokosi:

 atpažinti savo jausmus ir kalbėti apie juos;

 aiškiai įvardinti/ pasakyti tai, ko nori pasakyti;

 įdėmiai klausytis;

 kreiptis pagalbos ir padėti aplinkiniams;

 rasti draugų ir išsaugoti draugystę;

 įveikti vienišumą, atstūmimą ar priekabiavimą;

 nesileisti, kad būtų priekabiaujama;

 spręsti konfliktus;

 išgyventi pasikeitimus ir netektis bei prie jų prisitaikyti.

Apibendrinant, galime teigti, kad  programa padeda vaikams įveikti stresus ir kasdienius sunkumus, moko ieškoti būdų susitvarkyti su jausmais, įtvirtina gebėjimą naudotis parama ir ją teikti.

Mokytoja metodininkė  Virginija  Navidanskienė