Skuodo rajono Ylakių vaikų lopšelis-darželis
 

INOVACIJOS VAIKŲ DARŽELYJE

Nacionalinės švietimo agentūra įgyvendino projektą „Inovacijos vaikų darželyje“ kurio tikslas – gerinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo praktiką skatinant pokyčius švietimo įstaigų veikloje. Mūsų įstaigos ikimokyklinio ugdymo pedagogės dalyvavo projekto mokymuose „Inovatyvus ikimokyklinis ugdymas. Kaip dirbti su ikimokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkiniais?“ kartu su Mosėdžio bei Barstyčių ikimokyklinio ugdymo pedagogėmis. Mokymų metu buvo pateikta naujausia informacija apie ikimokyklinio ugdymo metodikų atnaujinimą ir praktiškai išbandytos įvairios veiklos.

Su programos įgyvendinimo aspektais supažindino lektoriai: Laima Norvaišienė – Mažeikių lopšelio-darželio ,,Buratinas“ direktorė, Jūratė Dačkauskienė – Mažeikių lopšelio-darželio ,,Buratinas“ mokytoja metodininkė.

Mokytojai mokymų metu patobulino šias mokytojo profesines kompetencijas: ugdymo(si) aplinkų kūrimo, mokymo(si) proceso valdymo, mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo, mokinių motyvavimo ir paramos jiems. Taip pat  patobulintos šios mokytojo bendrosios kompetencijos: bendravimo ir bendradarbiavimo, komunikacinė ir informacijos valdymo, reflektavimo ir mokymosi mokytis. Programa skirta ikimokyklinio ugdymo pedagogams, ugdomojoje veikloje pradedantiems diegti ikimokyklinio ugdymo metodinės medžiagos rinkinio „Žaismė ir atradimai“ idėjas.                          

                                           Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Sigutė Jakštienė