Skuodo rajono Ylakių vaikų lopšelis-darželis
 

VALSTYBINIS PROJEKTAS AKTYVI MOKYKLA 2019-2024 M.M.

Fizinis aktyvumas laikomas vienas iš pagrindinių individo fizinės, socialinės ir emocinės gerovės sąlygų. Ypač svarbu ugdyti mūsų jaunąją kartą ir pratinti  kuo anksčiau prie fiziškai aktyvesnės veiklos nuo mažų dienų, nes mūsų mažiesiems fizinis aktyvumas užtikrina sveiką augimą ir vystymąsi, gerą savijautą, nervų sistemos veiklą, ko pasekoje gerėja mokymosi  rezultatai.

Šiandien jau teigiama, jog fizinis aktyvumas tapo pasaulinės sveikatos problema, kuria reikia kuo greičiau spręsti ir rasti gaires, kurios padėtų šią problemą pamažu likviduoti. Todėl mūsų įstaiga sudarė  veiklų planą penkeriems metams, kad pagerintų šios problemos rodiklius ir prisidėtų prie vaiko saugios, brandžios ir fiziškai aktyvios asmenybės formavimosi.

2019 m. spalio 25 d. Nacionalinio sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo ir aktyvių mokyklų veiklos koordinavimo komisija įvertino Ylakių vaikų lopšelio-darželio aktyvumo skatinimo veiklos planą ir priėmė sprendimą pripažinti mūsų įstaigą aktyvia mokykla.

Tikslas:

Skatinti vaikus patirti judėjimo džiaugsmą, kai judėjimas ne tik kad nedraudžiamas, neslopinamas, bet  ir skatinamas ir turtinamas sudarant palankias sąlygas pačiam atrasti ir kurti naujus veiksmus, jų derinius, išmokti naujų efektyvesnių judėjimo ir veikimo būdų, sėkmingai įveikti naujas kliūtis, patirti naujų įspūdžių. Mūsų atsakomybė nuo mažens ugdyti veiklia, visapusišką asmenybę, atskleisti jos įgimtas galias ir jas išvystyti.

Tikimės ir toliau siekti saugios, sveikos ir fiziškai aktyvios gyvensenos ugdymo tąsos ieškant įdomesnių, netradicinių bei patrauklių vaikams formų, įtraukiant šeimas, bendradarbiaujant su socialiniais partneriais. Visuomet sieksime, kad saugus, sveikas ir fiziškai aktyvus vaikus – būtų ir šeimos, ir ugdymo institucijos, ir visuomenės nuostata.

                                    Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Sigutė Jakštienė