DARŽELIS ATNAUJINA VEIKLĄ

Nuo 2020 m. gegužės 18 d. iki 2020 m. gegužės 31 d. Ylakių vaikų lopšelyje-darželyje atnaujinamas ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas.

Ugdymas bus vykdomas pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo ir Skuodo rajono savivaldybės administracijos rekomendacijas.