Tėvelių sambūris

Vasario mėn. 7 d. įvyko lopšelio-darželio bendruomenės ir tėvelių sambūris. Džiaugiamės ir dėkojame tėveliams už aktyvų dalyvavimą.