Burbuliukai

          Grupę „Spinduliukai“ lanko 2 – 3 metų  vaikai. Grupės mokytojos (auklėtoja) Rita Skurvydienė ir Veronika Žutautienė, auklėtojų padėjėja – Vilma Bušmienė, meninio ugdymo mokytoja Vaida Mockienė, kūno kultūros Rūta Freimutienė.

VAIKO DIENA DARŽELYJE:

 • 7.30 – 8.30 Renkamės į   grupę, dalinamės įspūdžiais, žaidžiame.
 • 8.35 – 9.00 Pusryčiaujame.
 • 9.00 – 11.30 Ugdomoji veikla, kurios metu stebime, tyrinėjame, vaidiname, piešiame, dainuojame… Arbatos ar sulčių gėrimas, pasiruošimas pasivaikščiojimams. Pasivaikščiojimas lauke (žaidimai, stebėjimai, oro ir saulės procedūros).
 • 11.30 – 11.45 Grįžimas iš pasivaikščiojimo, pasiruošimas pietums.
 • 11.45 – 12.15 Pietaujame.
 • 12.15 – 14.45 Pasiruošimas miegui, ramybės laikas.
 • 14.45 – 15.35 Keliamės, pasiruošimas pavakariams.
 • 15.35 – 16.00 Pavakariai.
 • 16.00 – 17.00 Savarankiški žaidimai, pasivaikščiojimas gryname ore. Aptariame dienos rezultatus.
 • 17.00 – 18.00 Vaikų ėjimas namo.

VEIKLOS PRIORITETAI:

Tenkinti mažų vaikų poreikį bendrauti, pažinti pasaulį, judėti, skatinti meninę raišką. Glaudus tėvų ir pedagogų bendravimas siekiant palankios vaikų adaptacijos grupėje. Vaikų savarankiškumo ir kultūrinių higieninių įgūdžių ugdymas.

TIKSLAS:

Padėti vaikui pažinti aplinkinį pasaulį, suteikiant galimybę patirti pažinimo džiaugsmą, kūrybiškai atrasti ir perimti įvairius pažinimo būdus.

UŽDAVINIAI:

 • Saugoti ir stiprinti vaiko fizinę ir psichinę sveikatą, ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius, garantuoti saugumą, tenkinti aktyvumo ir judėjimo poreikį;
 • Tenkinti vaiko poreikį žaisti ir bendrauti, plėtoti jo emocinę, socialinę ir kultūrinę patirtį;
 • Ugdyti sakytinę vaiko kalbą kaip saviraiškos, bendravimo, pažinimo priemonę, sužadinti domėjimąsi knyga;
 • Ugdyti vaiko kūrybiškumą, žadinti jautrumą aplinkos estetikai ir meno reiškiniams. Skatinti  pažinti save ir  supantį pasaulį per pojūčių aktyvinimą  ir emocinių būsenų pažinimą, naudojant įvairius meno ir raiškos būdus.

METINIAI RENGINIAI:

 • Rugsėjo 1-osios šventė;
 • Rudenėlio šventė (spalio mėn.);
 • Advento pavakarojimas (lapkričio mėn.);
 • Kalėdinis renginys (gruodžio mėn.);
 • Pavasario šventė (kovo mėn.);
 • Mamyčių šventė (gegužės mėn.).