Boružiukai

Priešmokyklinę grupę „Boružiukai“ lanko 6 – 7 metų amžiaus vaikai. Grupės mokytojos Virginija Navidanskienė ir Valerija Kurbatovienė, mokytojų padėjėja Audronė Garbenienė, meninio ugdymo mokytoja Vaida Mockienė, kūno kultūros mokytoja – Rūta Freimutienė.

VAIKO DIENA DARŽELYJE:

 • 7.308.30 Renkamės į grupę, dalinamės įspūdžiais, žaidžiame.
 • 8.30 – 9.00 Pusryčiaujame.
 • 9.00 – 11.30 Ugdomoji veikla, kurios metu stebime, tyrinėjame, vaidiname, piešiame, dainuojame. Arbatos-sulčių gėrimas, vaisų valgymas.
 • 11.50 – 12.15 Pasiruošimas pietums, pietūs.
 • 12.15 – 13.30 Pasiruošimas pasivaikščiojimams. Pasivaikščiojimas lauke (žaidimai, stebėjimai, oro ir saulės procedūros).
 • 13.30 – 15.30 Grįžimas iš lauko, savarankiški užsiėmimai ir veikla grupėje.
 • 15.30 – 16.00 Pasiruošimas pavakariams, pavakariai.
 • 16.00 – 17.00 Dienos veiklos aptarimas, refleksija. Savarankiška vaikų veikla.
 • 17.00 – 18.00 Vaikų ėjimas namo.

VEIKLOS PRIORITETAI

Didžiausią dėmesį skirsime komunikavimo, pažinimo, bei sveikatos saugojimo kompetencijoms, nes vaikai turi kalbos, komunikavimo problemų, sunkiai sekasi bendrauti, išreikšti save, pažinti pasaulį. Vaikai menkai domisi kas yra aplink juos, sunkiai sukaupia dėmesį, įsiminti, samprotauti, spręsti problemas, kritiškai mąstyti. Vaikų fizinis pasirengimas yra tarp vidutinio ir žemo. Didelį dėmesį skirsime knygučių skaitymui.

TIKSLAS:

Laiduojant vaiko asmenybės skleidimąsi, ugdyti aktyvų, savimi ir savo gebėjimais pasitikintį, stiprią pažinimo motyvaciją turintį vaiką, sudaryti prielaidas tolesniam sėkmingam ugdymuisi mokykloje.

UŽDAVINIAI:  

Garantuoti vaikui saugius, turiningus, džiugius ir kūrybiškus priešmokyklinius metus. Gerbti ir palaikyti vaiko žaidimą, sudaryti sąlygas jo plėtotei. Skatinti veikti, bendrauti ir bendradarbiauti su bendraamžiais ir suaugusiais, kartu plėtojant jo emocinę, socialinę ir kultūrinę patirtį. Sergėti ir stiprinti vaiko psichinę ir fizinę sveikatą, garantuoti vaiko saugumą, padėti adaptuotis naujoje aplinkoje, tenkinti aktyvumo ir judėjimo poreikį. Plėsti vaiko supratimą apie aplinkinį pasaulį, sudarant galimybes patirti pažinimo džiaugsmą, plėtoti intelektinius gebėjimus, atrasti ir perimti įvairius pasaulio pažinimo būdus. Ugdyti sakytinę vaiko kalbą kaip saviraiškos, bendravimo, pažinimo priemonę, sudaryti prielaidas ugdyti rašytinę kalbą, žadinti ir puoselėti vaiko poreikį knygai. Ugdyti vaiko kūrybiškumą, žadinti jautrumą aplinkos estetikai ir meno reiškiniams, pagarbą tradiciniam menui, skatinti save atskleisti meno priemonėmis ir kitais būdais.

METINIAI RENGINIAI:

 • Projektas „Mažu takeliu per Ylakius“;
 •  Saugios aplinkos kūrimo projektas – „Sveikas vaikas – laimingi visi“;
 • Rudenėlio šventė. Grupių krikštynos ( spalio mėn.);
 • Adventinė vakaronė su tėveliais (gruodžio mėn.);
 • Kalėdinis koncertas ( gruodžio mėn.);
 • Vasario 16 d. paminėti skirtas rytmetys;
 • Pavasario šventė ( kovo mėn.);
 • Mamyčių šventė ( gegužės mėn.);
 • Atsisveikinimo su darželiu šventė – išleistuvės.