Bitutės

Ikimokyklinę grupę „Bitutės“ lanko 13 vaikų, 4 – 5 metų amžiaus.  Grupės mokytoja Vilija Gerikienė ir Sigutė Jakštienė, mokytojų padėjėja Ingrida Alšauskienė, meninio ugdymo mokytoja Vaida Mockienė, kūno kultūros mokytoja – Rūta Freimutienė.

VAIKO DIENA DARŽELYJE:

 • 7.30 – 8.30 Renkamės į grupę, dalinamės įspūdžiais, žaidžiame.
 • 8.40 – 9.00 Pusryčiaujame.
 • 9.00 – 11.30 Ugdomoji veikla, kurios metu stebime, tyrinėjame, vaidiname, piešiame, dainuojame. Arbatos ar sulčių gėrimas, pasiruošimas pasivaikščiojimui. Pasivaikščiojimas lauke (žaidimai, stebėjimai, oro ir saulės procedūros).
 • 11.30 – 11.35 Grįžimas iš pasivaikščiojimo, pasiruošimas pietums.
 • 11.35 – 12.15 Pietaujame.
 • 12.15 – 14.45 Pasiruošimas miegui, ramybės laikas.
 • 14.45 – 15.30 Keliamės, pasiruošimas pavakariams.
 • 15.40 – 16.00 Pavakariai.
 • 16.00 – 17.00 Savarankiški žaidimai, pasivaikščiojimas gryname ore. Aptariame dienos rezultatus.
 • 17.00 – 18.00 Vaikų ėjimas namo.

VEIKLOS PRIORITETAI:

  Tenkinti svarbiausius vaiko poreikius: judėjimo, fizinio ir psichinio saugumo, bendravimo, pažinimo, saviraiškos, puoselėti jo individualumą, iniciatyvumą, kūrybiškumą, laiku reaguoti į vaikų poreikius bei tėvų lūkesčius.

TIKSLAS:

Atsižvelgiant į vaiko prigimtines galias, jo individualią patirtį, vadovaujantis raidos dėsningumu, padėti vaikui išsiugdyti savarankiškumo, sveikos gyvensenos, pozityvaus bendravimo su suaugusiaisiais ir vaikais, kūrybiškumo, aplinkos ir  mokėjimo mokytis pradmenis.

UŽDAVINIAI:  

 •  Formuoti vaikų savarankiškumo įgūdžius. Saugoti ir stiprinti vaiko fizinę ir psichinę sveikatą, ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius;
 • Tenkinti vaiko poreikį žaisti ir bendrauti, plėtoti jo emocinę, socialinę ir kultūrinę patirtį;
 • Ugdyti sakytinę vaiko kalbą kaip saviraiškos, bendravimo, pažinimo priemonę;
 • Lavinti vaiko kūrybiškumą, žadinti jautrumą aplinkai, estetikai.