Spinduliukai

Grupę „Spinduliukai“ lanko  5 – 6 metų amžiaus vaikai. Grupėje – 16  vaikų. Grupės mokytojos (auklėtojos) Rita Skurvydienė ir Valerija Kurbatovienė, auklėtojų padėjėja Vilma Bušmienė, meninio ugdymo mokytoja Vaida Mockienė.

VAIKO DIENA DARŽELYJE:

 • 7.30 – 8.30 Renkamės į grupę, dalinamės įspūdžiais, žaidžiame.
 • 8.05 – 8.15 Ryto mankšta salėje.
 • 8.50 – 9.10 Pusryčiaujame.
 • 9.10 – 11.30 Ugdomoji veikla, kurios metu stebime, tyrinėjame, vaidiname, piešiame, dainuojame. Arbatos ar sulčių gėrimas, vaisių valgymas, pasiruošimas pasivaikščiojimams. Pasivaikščiojimas lauke (žaidimai, stebėjimai, oro ir saulės procedūros).
 • 11.30 – 11.45 Grįžimas iš pasivaikščiojimo, pasiruošimas pietums.
 • 11.45 – 12.15 Pietaujame.
 • 12.15 – 14.45 Pasiruošimas miegui, ramybės laikas.
 • 14.45 – 15.30 Keliamės, pasiruošimas pavakariams.
 • 15.50 – 16.10 Pavakariai.
 • 16.10 – 17.00 Savarankiški žaidimai, pasivaikščiojimas gryname ore. Aptariame dienos rezultatus.
 • 17.00 – 18.00 Vaikų ėjimas namo.

VEIKLOS PRIORITETAI:

Sudaryti saugią, saviraišką skatinančią aplinką, kad vaikas augtų orus, smalsus, bendraujantis, sveikas, kuriantis ir sėkmingai besiugdantis.

TIKSLAS:

Atsižvelgiant į vaiko prigimtines galias ir individualią patirtį, padėti vaikui išsiugdyti savarankiškumo, sveikos gyvensenos, pozityvaus bendravimo su suaugusiaisiais ir vaikais, kūrybiškumo, aplinkos ir savo šalies pažinimo, mokėjimo mokytis pradmenis.

UŽDAVINIAI:

 • Plėtoti individualias fizines, socialines, pažinimo, kalbos ir bendravimo, kūrybines galias;
 • Skatinti pozityviai bendrauti ir bendradarbiauti su vaikais ir suaugusiais, mokytis spręsti kasdienines problemas;
 • Mokyti pažinti ir veikti: žaisti, tyrinėti, rinktis veiklos būdus ir priemones, samprotauti apie tai, ko išmoko.