Grupių vardynos

Rugsėjo mėnesio pabaigoje, į tradicinę tapusią vardynų šventę, visus darželio vaikučius pakvietė Raudonkepuraitė (auklėtoja Vaida Narkienė). Atlikdami nuotaikingas Raudonkepuraitės pateiktas užduotis, vaikai stengėsi pelnyti grupių vardus – „Viščiukų“, „Kiškučių“, „Bitučių“, …

„Mažu takeliu per Ylakius“

PROJEKTO TEMA: „Mažu takeliu per Ylakius“ PROBLEMOS TIKSLAS: Atskleisti tautiškumo pradmenis, sudarant sąlygas vaikų pilietiniam ir tautiniam ugdymui(-si). PROJEKTO VADOVĖ: Virginija Navidanskienė (Ylakių vaikų lopšelio darželio vyresnioji priešmokyklinio ugdymo pedagogė). …

Velykų bobutė

2011 m. balandžio 26 d. darželio vaikus aplankė Velykų bobutė (Ylakių kultūros centro direktorė Virginija Žitkuvienė). Bobutė vaikus supažindino su Velykų papročiais, tradicijomis, išmokė naujų žaidimų, ratelių. Vaikai rideno savo …