„Švarus pasaulis – švari aplinka“

Ylakių vaikų lopšelyje darželyje vyko tęstinio ekologinio projekto akcija „Švarus pasaulis – švari aplinka“.

Užgavėnės

Ylakių vaikų lopšelio darželio vaikai šventė Užgavėnes.

Šv. Valentino diena

Ylakių vaikų lopšelio darželio „Obuoliukų“ grupės vaikai šventė Šv. Valentino dieną.

 

Lietuvos valstybės atkūrimo diena

Ylakių vaikų lopšelis darželis paminėjo Lietuvos valstybės atkūrimo dieną.

Projektas „Ledo papuošalai žiemos sodui“

Ylakių vaikų lopšelis darželis dalyvavo Mosėdžio vaikų lopšelio darželio organizuojamame projekte „Ledo papuošalai žiemos sodui“.

Projekto tikslas:

1. pasigaminti su vaikais nuostabių ledinių puošmenų, atlikti eksperimentus su vandeniu;

2. siekti glaudesnių partnerystės ryšių tarp ikimokyklinių įstaigų.

Ylakių vaikų lopšelio darželio vaikai pasitiko pusiaužiemį

          Sausio 25 d. – pusiaužiemis, pats žiemos vidurys. Šią dieną paminėjo ir Ylakių vaikų l/d vaikučiai ir auklėtojos. Kad šventinis rytmetys vaikučiams įsimintų, tuo pasirūpino priešmokyklinės grupės pedagogė Rųta Freimutienė ir auklėtoja Rita Skurvydienė. Vaikai susitiko su pasakų personažais kiškeliu – auklėtoja Rita ir lapute – auklėtoja Rūta. Žiemos metas pridaro rūpesčių ne tik žmonėms, bet ir gyvūnėliams. Todėl kaip beišmanydama laputė ieškojo sau maisto. Bet kiškelis pergudravo gudruolę ir jis sugalvojo kaip atkeršyti už anksčiau patirtas nuoskaudas. Labiausiai vaikams buvo juoko, kad ilgauodegė savo maiše vietoj žąselės rado „sniego“. Vos spėjo kiškelis sumėtyti pėdas už tokį pokštą. Nuo lapės triukšmo pabudo ir meška iš po žiemos miego. Auklėtojai Ritai reikėjo greitai suspėti pakeisti savo kailiuką – iš kiškio į mešką. Atsibudusi meška sudrausmino lapę ir pakvietė paklausyti apie pusiaužiemį. Bet ir laputė nenusileido meškai ir žinojo įvairių pasakojimų ką galima ir ko negalima daryti per pusiaužiemį. Vaikai šoko ir dainavo apie kiškelį, laputę bei meškutę. Laputė jau norėjo eiti toliau ieškoti sau ėdesio, bet nenorėjo neštis „sniego“ ir pasiūlė pažaisti ir pasimėtyti juo meškai ir vaikams. Po tokių linksmų žaidimų, meška parodė ir savo maišiuką, kurį buvo nespėjusi ištuštinti, nes užmigo. O maišiukas buvo siurprizas – saldainiai. Šventę vainikavo vaišės  ir atsisveikinimas su personažais iki kitos žiemos.

Atvira veikla „Kas tvartelyje gyvena ?“

Sausio 16 d. priešmokyklinės grupės pedagogė Virginija Navidanskienė pravedė atvirą veiklą „Kas tvartelyje gyvena?“

Atviros veiklos tikslas: remdamiesi informacija pažins naminius gyvūnus, bendraudami ir bendradarbiaudami atliks praktines užduotis.

Atviros veiklos uždaviniai:

  • padėti vaikams sužinoti, kurie gyvūnai yra laukiniai, o kurie naminiai;
  • aptarti naminių gyvūnų naudą;
  • mokyti naminių gyvūnų jauniklių pavadinimų.

„Baltasis badas“

Žiema, tai šaltas metų laikas. Vaikams ir suaugusiems ji suteikia daug džiaugsmo ir pramogų. O paukšteliams ir žvėreliams – daug vargo. Spaudžiant šalčiams ir iškritus gausesniam sniego kiekiui, miško gyventojams labai trūksta maisto. Tai išbandymas mūsų gerumui, atjautai. Vaikų širdelėse visada dega gerumo liepsnelė. Tik reikia ją uždegti, kad suliepsnotų didele liepsna, pavirstų gerais darbeliais. Nuo mažens reikia puoselėti gerumą, o vienas iš būdų – globoti gamtą.

Nuo šių metų sausio 14 d. vyksta Ylakių vaikų lopšelio darželio vykdomas projektas „Padėkime paukšteliams“. Projekto dalyviai Ylakių vaikų l/d ir Mosėdžio vaikų  l/d ugdytiniai, pedagogės, tėvai.

Projekto tikslas puoselėti vaiko fizines ir psichines galias globojant gamtą ir ugdant meilę jai.

Projekto uždaviniai:

• Ugdyti vaikų atsakomybę už gamtos likimą;

• Išgyventi naujai patirtų įspūdžių džiaugsmą;

• Lavinti vaikų saviraišką, kūrybiškumą, fantaziją gaminant lesyklėles iš antrinių žaliavų;

• Padėti ištverti žiemą arčiausiai gyvenantiems paukšteliams atnešant įvairiausio lesalo;

• Įtraukti šeimos narius į bendrą veiklą gaminant lesyklėles, atnešant maisto paukšteliams, žvėreliams;

• Kreiptis į seniūnijos medžiotojus, kurie padėtų suneštas lauktuves nuvežti į mišką.

Trijų karalių šventė

Sausio 7 d. darželyje apsilankė „Trys karaliai“. Vaikus supažindino su švente, kuria tradiciškai pasibaigia kalėdinis laikotarpis arba saulės sugrįžimo minėjimai. Ir papasakojo,  kad nuo Kalėdų iki Trijų karalių diena pailgėja per gaidžio žingsnį… Trijų karalių pagalba vaikučiai „nupuošė“-suvalgė su saldainiais papuoštą kalėdinę eglutę.

Netradicinių kalėdinių eglučių paroda

Ylakių vaikų lopšelyje darželyje vyko netradicinių kalėdinių eglučių ir darbelių paroda.

1 28 29 30 31 32 33