Struktūra ir kontaktai

Direktorė Živilė Rancienė

Pedagoginio darbo stažas 30 m.
Vadybinio darbo stažas 22 m.

  • Gimė 1967 m. birželio 17 d.Mosėdyje.
  • 1985 m. baigė Skuodo r. Mosėdžio vidurinę mokyklą.
  • 1991 m. baigė Šiaulių pedagoginio instituto Klaipėdos fakultetą.
  • 1996 m. suteikta vyresniosios auklėtojos kvalifikacija.
  • 1997 m. III vadybinė kategorija.
  • 1985 – 1988-03-31 m. dirbo Skuodo r. Šačių vaikų lopšelyje darželyje auklėtoja.
  • 1988-04-01 Ylakių vaikų lopšelyje darželyje auklėtoja.
  • 1992-12-01 paskirta Ylakių vaikų lopšelio darželio direktore.
  • 2012-06-27 suteikta II vadybos kvalifikacinė kategorija.

Dalyvauja visuomeninėje veikloje:

 • 2006 m. Ylakių seniūnijos kaimų bendruomenės pirmininkė.
 • 2009 m. – 2015 m. Skuodo vietos veiklos grupės valdybos narė.
 • 2010 m. – 2013 m. Ylakių gimnazijos tėvų komiteto pirmininkė.

Kontaktai:

Administracija


 

SEKRETORĖ SIGITA JANKAUSKIENĖ

Kontaktai:
Tel.: +370 440 57223
El. paštas: ylakiusekretore@gmail.com

ŪKVEDĖ JŪRATĖ BUBLIAUSKIENĖ

Darbo stažas 27 m.
Gimė 1966 m. sausio 28 d. Skuodo r. Pakalniškių km.
1981 m. baigė Skuodo r. Aleksandrijos aštuonmetę mokyklą.
1984 m. baigė Raseinių PTM
1989 m. Ylakių vaikų lopšelyje darželyje ūkvedė.

Kontaktai:
Tel.: +370 692 15795
El. paštas: jurate.0128@gmail.com

Pedagogai


 

Mokytoja/auklėtoja metodininkė Virginija Navidanskienė;

Mokytoja/auklėtoja metodininkė Rūta Freimutienė;

Mokytoja/auklėtoja metodininkė Rita Skurvydienė;

Mokytoja/auklėtoja metodininkė Vaida Narkienė;

Vyresn. mokytoja/auklėtoja Veronika Žutautienė;

Vyresn. mokytoja/auklėtoja Vilija Gerikienė;

Mokytoja/auklėtoja Valerija Kurbatovienė;

Vyresn. mokytoja/auklėtoja Sigutė Jakštienė;  Mokytoja/auklėtoja Rita Bičkutė;

Vyresn. meninio ugdymo mokytoja Vaida Mockienė;

Vyresn. logopedė Loreta Petrutienė.

Aptarnaujantis personalas


 

Auklėtojos padėjėja  Audronė Garbenienė;

Auklėtojos padėjėja  Vilma Bušmienė;

Auklėtojos padėjėja  Indrė Miknytė;

Auklėtojos padėjėja Ingrida Alšauskienė;

Auklėtojos padėjėja Vanda Momkevičienė;

Virėja  Silvija Pagojienė;

Virėja/pagalbinė virtuvės darbininkė Birutė Kleinauskienė;

Kiemsargė ir valytoja  Romualda Bertaševičienė.

 

Skuodo rAJONO Ylakių vaikų lopšelis-darželis

Sedos g. 3, Ylakių miestelis, Ylakių seniūnija, Skuodo rajono savivaldybė, LT – 98050

Įstaigos tipas – lopšelis darželis
Ugdomoji kalba – lietuvių
Įmonės kodas: 190892137

El.p. ylakiudarzelis@gmail.com

Tel., faksas: 8 440 57223

DIREKTORIAUS PRIĖMIMO VALANDOS:

I, II, III, IV, V – 9.00 iki 17.00 (pietų pertrauka 12.00 – 13.00)

ĮSTAIGOS DARBO LAIKAS:

7.30 – 18.00 val.