Skuodo rajono Ylakių vaikų lopšelis-darželis
 

Įgyvendinamas projektas ugdymo įstaigose

Edukacinių procesų modernizavimas

Skuodo rajono savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigose

 


 

PROJEKTO SUTARTIES PASIRAŠYMAS

2019 m. spalio 8 d. Europos socialinio fondo agentūra ir Skuodo vaikų lopšelis-darželis pasirašė projekto „Edukacinių procesų modernizavimas Skuodo rajono savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigose“, projekto kodas Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-02-0019, sutartį.
Projekto biudžete nustatyta didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų  suma – 70 714,29 (septyniasdešimt tūkstančių septyni šimtai keturiolika eurų 29 ct.), Projekto trukmė 12 mėnesių. Projekto „Edukacinių procesų modernizavimas Skuodo rajono savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigose“ pareiškėjas – Skuodo vaikų lopšelis darželis, partneriai – Ylakių vaikų lopšelis-darželis ir Mosėdžio vaikų lopšelis-darželis,  bei konsultuojanti institucija Klaipėdos  „Varpelio“ mokykla-darželis.

KLAIPĖDOS „VARPELIO“ MOKYKLOS-DARŽELIO KONSULTACIJOS

2019 m. lapkričio 20 d. projekto įgyvendinimo pirmoji komanda vyko  į Klaipėdos „Varpelio“ mokyklą-darželį. Susitikimo metu buvo pravestos 2 parodomosios veiklos su interaktyviais iMO kubais ir surengti kūrybiniai naujų užduočių kūrimo ir adaptavimo mokymai.

KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS

Projekte yra numatytas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo specialistų kvalifikacijos kėlimas, todėl lapkričio 27 ir 28 dienomis vyko mokymai, kuriuos vedė lektorius Lukas Benevičius, mokymų tema – „Naujų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo modelių kūrimas“.

„i3 technologies” interaktyviųjų technologijų mokymai

Gruodžio 16 ir 17 dienomis vyko „i3 technologies” interaktyviųjų technologijų, įrangos funkcionalumo ir suderinimo mokymai, kuriuos vedė UAB „Lantelis“ atstovas Rokas Bernatavičius. Mokymai vyko 8 val. dviems pedagogų grupėms.
Tam, kad projekto dalyviai gebėtų taikyti interaktyvius kubus ugdymo procese, mokymai apėmė šias temas:  i3E ekranas – ekrano funkcijos, integracija su kitais įrenginiais, I3learnhub veiklų kūrimo aplinka, iMO-LEARN kubai – analoginė dalis

 

Veiklos su Ylakių vaikų lopšelio-darželio vaikais

Įgavusios naujų žinių, mokytojos veda veiklas, kūrybiškai panaudodamos iMO kubus.

Finansuojama iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų it valstybės biudžeto lėšų