Spinduliukai

Grupę „Spinduliukai“ lanko  2 metų amžiaus vaikai.  Grupės mokytojos (auklėtojos) – Rita Skurvydienė ir Veronika Žutautienė, auklėtojų padėjėja – Vilma Bušmienė, meninio ugdymo mokytoja – Vaida Mockienė, kūno kultūros mokytoja – Rūta Freimutienė.

VAIKO DIENA DARŽELYJE:

 • 7.30 – 8.30 Renkamės į grupę, dalinamės įspūdžiais, žaidžiame.
 • 8.30 – 9.00 Pusryčiaujame.
 • 9.00 – 11.30 Ugdomoji veikla, kurios metu stebime, tyrinėjame, sportuojame, vaidiname, piešiame, dainuojame… Arbatos ar sulčių gėrimas, vaisių valgymas, pasiruošimas pasivaikščiojimui. Pasivaikščiojimas lauke (žaidimai, stebėjimai, oro ir saulės procedūros).
 • 11.30 – 11.30 Grįžimas iš pasivaikščiojimo, pasiruošimas pietums.
 • 11.30 – 12.00 Pietaujame.
 • 12.15 – 14.45 Pasiruošimas miegui, ramybės laikas.
 • 14.45 – 15.30 Keliamės, pasiruošimas pavakariams.
 • 15.50 – 16.00 Pavakariai.
 • 16.00 – 18.00 Savarankiški žaidimai, pasivaikščiojimas gryname ore. Aptariame dienos rezultatus. Vaikų ėjimas namo.

VEIKLOS PRIORITETAI:

Tenkinti vaikų poreikį bendrauti, pažinti pasaulį, judėti, skatinti meninę raišką. Glaudus tėvų ir pedagogų bendravimas siekiant palankios vaikų adaptacijos grupėje. Vaikų savarankiškumo, kultūrinių ir higieninių įgūdžių ugdymas.

TIKSLAS:

Padėti vaikui pažinti aplinkinį pasaulį, suteikti galimybę  patirti pažinimo džiaugsmą, kūrybiškai atrasti ir perimti įvairius pažinimo būdus.

UŽDAVINIAI:

 • Saugoti ir stiprinti vaiko fizinę ir psichinę sveikatą, ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius, garantuoti saugumą, tenkinti vaiko judėjimo poreikį, palaikyti jo fizinį aktyvumą, puoselėti individualias fizines galias;
 • Tenkinti vaiko poreikį žaisti ir bendrauti, plėtoti jo emocinę, socialinę ir kultūrinę patirtį;
 • Ugdyti sakytinę vaiko kalbą kaip saviraiškos, bendravimo, pažinimo priemonę, sužadinti domėjimąsi knyga;
 • Ugdyti vaiko kūrybiškumą, žadinti smalsumą, domėjimąsi naujais, nežinomais dalykais;
 • Skatinti pažinti save ir supantį pasaulį per pojūčių aktyvinimą ir emocinių būsenų pažinimą, naudojant įvairius meno ir raiškos būdus.