Tradicijos

  Įstaigos tradicijos – tai mūsų veidas

 • Kalendorinės šventės.
 • Trijų kartų šventė.
 • Kaziuko mugė.
 • Birželio 1-oji vaikų gynimo diena.
 • Betarpiškas tėvų dalyvavimas darželio gyvenime.
 • Adventiniai bendruomenės pavakarojimai.
 • Netradicinės eglutės puošimas kalėdinei šventei – visiems ikimokyklinio amžiaus seniūnijos vaikams.
 • Pilietinių ir tautinių projektų įgyvendinimas.
 • Gamtosaugos puoselėjimas per projektinę veiklą.
 • Sveikos ir saugios gyvensenos programa.
 • Etninės kultūros puoselėjimas.
 • Bendradarbiavimas su :
 •    Mosėdžio vaikų lopšeliu darželiu, Barstyčių globos namais, Saugų vaikų lopšeliu darželiu, Šilutės;
 •    Ylakių gimnazija, Kultūros centru, viešąja biblioteka;
 •    Ylakių globos namais;
 •    Vaikų ir darbuotojų sukaktuvės, gimtadieniai;
 •    Atsisveikinimo su darželiu šventė.

  Nėra svarbiausių tradicijų – visos mums svarbios !!!