Tradicijos

Nėra svarbiausių tradicijų - visos mums svarbios!

Įstaigos tradicijos - tai mūsų veidas
 • Rugsėjo 1-osios šventė;
 • Kalendorinės šventės;
 • Priešmokyklinių grupių šaškių turnyras;
 • Pavasario šventė;
 • Trijų kartų šventė.
 • Birželio 1-oji vaikų gynimo diena;
 • Gerumo akcija „Pyragų diena“;
 • Birželio 1-oji vaikų gynimo diena;
 • Betarpiškas tėvų dalyvavimas darželio gyvenime;
 • Adventiniai bendruomenės pavakarojimai;
 • Netradicinės eglutės puošimas kalėdinei šventei - visiems ikimokyklinio amžiaus seniūnijos vaikams;
 • Pilietinių ir tautinių projektų įgyvendinimas;
 • Socializacijos projektai;
 • Gamtosaugos puoselėjimas per projektinę veiklą;
 • Sveikos ir saugios gyvensenos programa;
 • Etninės kultūros puoselėjimas.
 • Bendradarbiavimas su :
 •    Mosėdžio ir Skuodo vaikų lopšeliais-darželiais, Barstyčių globos namais,
 •    Ylakių gimnazija, Kultūros centru, viešąja biblioteka, Ylakių globos namais;
 • Pažintinės išvykos vaikų ir darbuotojų;
 •    Vaikų ir darbuotojų sukaktuvės, gimtadieniai;
 •    Atsisveikinimo su darželiu šventė.