Pabiručiai

,,Pabiručių’’ grupė – inovatyvus, neformalus ugdymas, kuris savo veiklomis padeda vaikui įgyti tam tikrų kompetencijų, žinių, gebėjimų bei įgūdžių.

Turėdami tikslų, per įvairias veiklas natūraliai pažinti mus supantį pasaulį, sužinoti naujų dalykų bei lavinti savo gebėjimus, kiekvieną dieną vaikučiai apsilanko ,,Pabiručių’’ grupėje. O čia jų laukia: šviesos stalas, kinetinis, smėlis, teatro namelis,  netradicinės veiklos, o svarbiausia, mylimiausia ir labiausiai laukiamiausia vaikų veikla – tai darbas su interaktyvia lenta.  Tai veikla, leidžianti vaikams augti kartu su informacinių technologijų kaita mūsų pasaulyje.

Kadangi, žaidimas yra pagrindinė darželinuku veikla, dirbdami su šia lenta mankštiname savo gebėjimą mąstyti, kurti, ieškoti, atrasti ir t.t. Interaktyvi lenta su įdiegta „SMART Notebook“ programine įranga, kurioje numatytos įprastinės interaktyvių lentų valdymo funkcijos: galima piešti, maketuoti, grupuoti, naudotis programoje esančiais fonais, paveikslėlių galerijomis, sukurti individualias užduotis. Sukurtas interaktyvias užduotis galima tobulinti, grupuoti objektus, įterpti naujas formas, vaizdus, tekstus, vaizdo ar garso iškarpas.  Ši mokymo priemonė leidžia įdomiai, šiuolaikiškai ir efektyviai perteikti žinias veiklose. Padeda individualizuoti ugdymo turinį: užduotys sukuriamos (arba naudojamos jau sukurtos) pagal vaikų amžių ir galimybes. Taip pat gerina vaiko ir pedagogo bendravimą. Ugdytiniai su džiaugsmu, noriai atlieka užduotis lentoje, emocingai reiškia savo mintis ir nuomonę. Lengviau susitelkia darbui, greičiau susidomi, o pedagogui lengviau gauti grįžtamąją informaciją. Atlikdami užduotis, ugdytiniai mokosi laikytis taisyklių, stebi, kaip žaidžia kiti, padeda draugui, tariasi.  Kompiuteriai ugdymo procese padeda vaikui ne tik sužinoti, bet ir veikti užsibrėžto tikslo linkme.

Auklėtoja S. Jakštienė