Vaikų priėmimas

Vaikų priėmimas

Mokslo metai darželyje prasideda rugsėjo 1-ą dieną, o baigiasi - ikimokyklinukams rugpjūčio 31 d., priešmokyklinukams gegužės 31-ą dieną.

Vaikai priimami eilės tvarka, iš anksto tėvams pateikus prašymą. Tėvai sudaro sutartis dėl ugdymosi darželyje. Vaikai priimami ištisus metus pateikiant specialią prašymo formą. Ugdymas lopšelyje darželyje yra mokamas. Nustatytais atvejais tėvai arba globėjai nuo mokesčio yra dalinai arba visiškai atleidžiami, remiantis Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. T9-209.

Grupės komplektuojamos iki mokslo metų pradžios, į laisvas vietas vaikai priimami visus metus.

Vaikų grupės formuojamos iš tais pačiais kalendoriniais metais gimusių vaikų, tėvams pageidaujant broliai ar seserys gali būti ugdomi toje pačioje grupėje.