Boružiukai

Boružiukai

Priešmokyklinę grupę „Boružiukai“ lanko 6  metų amžiaus vaikai. Grupės mokytojos – Virginija Navidanskienė ir Valerija Kurbatovienė, auklėtojų padėjėja  – Audronė Garbenienė,  meninio ugdymo pedagogė – Vaida Mockienė, kūno kultūros mokytoja – Rūta Freimutienė.

VAIKO DIENA DARŽELYJE:

 • 7.30 ‒ 8.30-Atvykimas į grupę, dalinamės įspūdžiais, žaidžiame
 • 8.30 – 9.00- Pusryčiai
 • 9.00 – 11.30 – Ryto ratas. Ugdomoji veikla (pasakų skaitymas, žaidimai, pokalbiai, muzika ir kt.) Arbatos – sulčių gėrimas, pasiruošimas pasivaikščiojimams. Pasivaikščiojimas lauke (žaidimai, stebėjimai, oro ir saulės procedūros)
 • 11.30 – 11.45- Grįžimas iš pasivaikščiojimo, pasiruošimas pietums
 • 11.50 – 12.15- Pietūs
 • 12.30 – 18.00 -Savarankiški užsiėmimai, veikla grupėje (dienos apmąstymai, grupės tvarkymas, individuali veikla). Vaikų ėjimas namo.

VEIKLOS PRIORITETAI

Vaikai  ugdomi tenkinant jų individualius poreikius, didžiausią dėmesį skiriant šiems ugdymo prioritetams:

 • Pažintinių gebėjimų ugdymas, skatinant vaikus tyrinėti supančią aplinką, eksperimentuoti;
 • Kalbos ir smulkiosios motorikos lavinimas;
 • Saugaus ir jaukaus mikroklimato sukūrimas grupėje;
 • Vaiko psichinės ir fizinės sveikatos stiprinimas, garantuojant jo saugumą ir tenkinant aktyvaus judėjimo poreikį.

TIKSLAI:

Laiduojant vaiko asmenybės skleidimąsi ugdyti aktyvų, savimi ir savo gebėjimais pasitikintį, stiprią pažinimo motyvaciją turintį vaiką, sudaryti prielaidas tolesniam sėkmingam jo ugdymuisi mokykloje.

UŽDAVINIAI:  

 • Garantuoti vaikui saugius, turiningus, džiugius ir kūrybiškus priešmokyklinius metus.
 • Gerbti ir palaikyti vaiko žaidimą, sudaryti sąlygas jo plėtotei.
 • Skatinti veikti, bendrauti ir bendradarbiauti su bendraamžiais ir suaugusiaisiais kartu
  plėtojant jo emocinę, socialinę ir kultūrinę patirtį.
 • Sergėti ir stiprinti vaiko psichinę ir fizinę sveikatą, garantuoti jo saugumą, tenkinti aktyvumo ir judėjimo poreikį.
 • Plėsti vaiko supratimą apie aplinkinį pasaulį sudarant galimybes patirti pažinimo džiaugsmą,
  atrasti ir perimti įvairius pasaulio pažinimo būdus.

Ugdyti sakytinę vaiko kalbą kaip saviraiškos, bendravimo,