Bitutės

Priešmokyklinę grupę „Bitutės“ lanko  11 vaikų, 6 – 7 metų amžiaus – 7 mergaitės ir 4 berniukai. Grupės mokytoja Rūta Freimutienė,  mokytojos padėjėja Loreta Mikalauskienė, meninio ugdymo mokytoja Vaida Mockienė.

VAIKO DIENA DARŽELYJE:

  • 7.30- 8.30  –  Rytinis vaikų priėmimas, rytinė mankšta, vaikų pageidavimu parenkama veikla, pokalbiai su šeima.
  • 8.30 – 9.00 – Pusryčiai.
  • 9.00- 11.40  – Veikla visai vaikų grupei pagal kompetencijas: socialinę, sveikatos, pažinimo, komunikavimo, meninę. Veikla vaikų grupelėmis. Individuali veikla. Muzikos ir kūno kultūros valandėlės salėje. Logopedo pagalba specialių poreikių vaikams.
  • 11.45 – 12.10 – Pietūs.
  • 12.10 – 14.00 – Ruošimasis į lauką. Pasivaikščiojimas( gamtos reiškinių stebėjimas, aplinkos pažinimas, judrieji žaidimai ir kt.).
  • 14.00 – 15.30 – Ramūs žaidimai pagal vaikų pageidavimus, veikla salėje pagal veiklos planą. Papildomas ugdymas.
  • 15.30 – 15.45 – Pavakariai.
  • 15.45 – 17.00 – Kūrybinė vaikų veikla pagal vaikų pageidavimus( knygelių skaitymas, stalo žaidimai, kūrybinės užduotys). Papildoma ugdomoji veikla. Pasivaikščiojimas, žaidimai lauko aikštelėje.
  • 17.00 – 18.00 – Vaikų išvykimas namo, bendravimas su tėvais.

VEIKLOS PRIORITETAI:

Priešmokyklinio ugdymo siekis – vaiko socialinė, sveikatos, pažinimo, komunikavimo ir meninė kompetencijos. Suskirstymas į atskiras kompetencijas yra sąlygiškas, siekiant aiškiau apibrėžti ir atskleisti konkrečių kompetencijų turinį. Kasdienėje  vaikų veikloje vienu metu plėtoti kelias tarpusavyje susijusias kompetencijas. Sukurti grupėje jaukią aplinką, draugišką mikroklimatą, skatinti susidraugauti su savo grupės vaikais, kad nebūtų patyčių ar smurto. Aptarti su vaikais įvairius tarpusavio bendravimo būdus, veiklą grupelėmis, bendrus žaidimus, kartu plėtojant jų emocinę, socialinę ir kultūrinę patirtį. Daug dėmesio skirti savarankiškumui, atsakingumui, plėtoti ugdytinių supratimą apie juos supantį pasaulį. Sudaryti palankias sąlygas bei aplinką vaikų ugdymui, imlumui, informacijos gavimui ir įsisavinimui. Padėti vaikams ugdytis kūrybinėje, meninėje veikloje. Pratinti estetiškumo, savęs pažinimo ir tobulėjimo. Didelį dėmesį .kirti sveikatos stiprinimui, sveikai gyvensenai, organizmo grūdinimui, sportinei veiklai, judėjimui, mankštai.

TIKSLAS:

Sudaryti visas galimas ir reikiamas sąlygas vaiko asmenybės formavimui, ugdyti aktyvų, savimi ir savo gebėjimais pasitikintį, stiprią pažinimo motyvaciją turintį vaiką, sudaryti prielaidas tolesniam sėkmingam ugdymuisi mokykloje.

UŽDAVINIAI:  

Užtikrinti vaikui saugius, turiningus, džiugius ir kūrybiškus priešmokyklinius metus.  Skatinti veikti, bendrauti ir bendradarbiauti su bendraamžiais ir suaugusiais, kartu plėtojant jo emocinę, socialinę ir kultūrinę patirtį. Sergėti ir stiprinti vaiko psichinę ir fizinę sveikatą, garantuoti vaiko saugumą, padėti adaptuotis naujoje aplinkoje, tenkinti aktyvumo ir judėjimo poreikį. Plėsti vaiko supratimą apie aplinkinį pasaulį, sudarant galimybes patirti pažinimo džiaugsmą, plėtoti intelektinius gebėjimus, atrasti ir perimti įvairius pasaulio pažinimo būdus. Ugdyti sakytinę vaiko kalbą kaip saviraiškos, bendravimo, pažinimo priemonę, sudaryti prielaidas ugdyti rašytinę kalbą, žadinti ir puoselėti vaiko poreikį knygai. Ugdyti vaiko kūrybiškumą, žadinti jautrumą aplinkos estetikai ir meno reiškiniams, pagarbą tradiciniam menui, skatinti save atskleisti meno priemonėmis ir kitais būdais.