Kiškučiai

Kiškučiai

Grupę „Kiškučiai“ lanko 5 metų amžiaus vaikai. Grupės auklėtojos – Vaida Narkienė ir Valerija Kurbatovienė, auklėtojų padėjėja – Indrė Miknytė, meninio ugdymo pedagogė – Vaida Mockienė, kūno kultūros mokytoja – Rūta Freimutienė.
VAIKO DIENA DARŽELYJE:
7.30-8.30 Vaikų priėmimas.
8.45-9.00 Pasiruošimas pusryčiams, pusryčiai.
9.00-9.10 Pasiruošimas ugdomajai veiklai.
9.10-9.30 Ugdomoji veikla.
9.30-10.00 Kūrybinė, meninė, sportinė veiklos.
10.00-10.30 Savarankiška vaikų veikla.
10.30-11.30 Pasiruošimas pasivaikščiojimui lauke, pasivaikščiojimas, žaidimai, stebėjimas.
11.40-12.15 Pasiruošimas pietums, pietūs.
12.30-14.30 Pasiruošimas pietų miegui, miegas.
14.30-15.30 Laipsniškas kėlimasis, vaikų inicijuotos savarankiškos, kūrybinės veiklos.
15.45-16.00 Pasiruošimas vakarienei, vakarienė.
16.00-18.00 Žaidimai, kita veikla. Ėjimas namo.
VEIKLOS PRIORITETAI:
Ugdyti vaikų kalbą. Ugdyti pažintinius gebėjimus. Skatinti savarankiškumą, savisaugą, savitvarką. Užtikrinti ugdymo turinio įvairovę. Kurti sveikatą stiprinančią ir ugdančią aplinką. Plėtoti darželio ir šeimos partnerystę.
TIKSLAI:
Vaikams padėti pažinti pilnavertį gyvenimą, išsiugdyti savarankiško gyvenimo įgūdžius, tenkinti prigimtinius, kultūros, etninius, socialinius, pažintinius ir kitus poreikius.
UŽDAVINIAI:
• Saugoti ir stiprinti vaiko fizinę ir psichinę sveikatą, garantuoti jo socialinį saugumą;
• Puoselėti vaiko prigimtines galias (intelektines, emocines, dvasines, fizines), lemiančias asmenybės brandą ir socializacijos sėkmę;
• Skatinti vaiko savarankiškumą, iniciatyvumą, kūrybiškumą, atskleisti ir ugdyti jo gebėjimus, puoselėti individualybę;
• Padėti vaikams suvokti ir perimti žmogiškąsias vertybes;
• Kurti partneriškus grupės vaikų tėvų ir pedagogų santykius, padedant gerinti vaiko ugdymosi šeimoje kokybę.