Kiškučiai

Grupę „Kiškučiai“ lanko 5 – 6 metų amžiaus vaikai. Grupės auklėtoja Veronika Žutautienė, auklėtojo padėjėja Indrė Miknytė, meninio ugdymo pedagogė Vaida Stasiulienė.

VAIKO DIENA DARŽELYJE:

 •  7.30  – 8.30 Renkamės į grupę, dalinamės įspūdžiais, žaidžiame
 • 8.30 – 9.00 Pusryčiaujame
 • 9.00 – 11.30 Ugdomoji veikla, kurios metu stebime, tyrinėjame, vaidiname, piešiame, dainuojame. Arbatos – sulčių gėrimas, pasiruošimas pasivaikščiojimams. Pasivaikščiojimas lauke (žaidimai, stebėjimai, oro ir saulės procedūros)
 • 11.30 – 11.45 Grįžimas iš pasivaikščiojimo, pasiruošimas pietums
 •  11.45 – 12.15 Pietaujame
 • 12.15 – 14.45 Pasiruošimas miegui, ramybės laikas
 • 14.45 – 15.30 Keliamės, pasiruošimas pavakariams
 • 15.30 – 16.00 Pavakariai
 • 16.00 – 17.30 Savarankiški žaidimai, pasivaikščiojimas gryname ore. Aptariame dienos rezultatus. Laipsniškas vaikų ėjimas namo.

 

VEIKLOS PRIORITETAI

Pedagogų ir šeimos bendradarbiavimas siekiant ugdyti vaikų savarankiškumo ir kultūrinius higieninius įgūdžius. Vaikų savarankiškumo ugdymas įvairioje veikloje.  Vaikų bendravimo ir bendradarbiavimo gebėjimų plėtojimas. Smulkiosios motorikos įgūdžių tobulinimas.

TIKSLAI:

Ugdyti ir lavinti vaiko meninius, pažintinius, komunikavimo, socialinius gebėjimus; saugoti ir stiprinti vaiko sveikatą.

UŽDAVINIAI:

lavinti vaiko fizines galias; skatinti ir palaikyti norą judėti ir žaisti; skatinti drąsiai save išreikšti kūryboje; skatinti atsakomybės, pareigingumo, savarankiškumo jausmą; tenkinti vaikų poreikį bendrauti ir pažinti pasaulį; ugdyti pasitikėjimą savo jėgomis, pozityvų savęs vertinimą.

METINIAI RENGINIAI:

 • Rudenėlio šventė. Grupių krikštynos ( spalio mėn.)
 • Adventinė vakaronė su tėveliais (gruodžio mėn.)
 • Kalėdinis koncertas ( gruodžio mėn.)
 • Vasario 16 d. paminėti skirtas rytmetys (vasario mėn.)
 • „Savaitė be patyčių“, pagal Zipio programą (kovo mėn.)
 • Pavasario šventė ( kovo mėn.)
 • Mamyčių šventė ( gegužės mėn.)