Spinduliukai

Grupę „Spinduliukai“ lanko  4 – 5 metų amžiaus vaikai – 16 mergaičių ir 4 berniukai. Grupės mokytoja (auklėtoja) Rita Skurvydienė, auklėtojos padėjėja Vilma Bušmienė, meninio ugdymo mokytoja Vaida Mockienė.

VAIKO DIENA DARŽELYJE:

  • 7.30 – 8.30 Renkamės į grupę, dalinamės įspūdžiais, žaidžiame.
  • 8.05 – 8.15 Ryto mankšta salėje.
  • 8.30 – 9.00 Pusryčiaujame.
  • 9.00 – 11.30 Ugdomoji veikla, kurios metu stebime, tyrinėjame, vaidiname, piešiame, dainuojame. Arbatos ar sulčių gėrimas, vaisių valgymas, pasiruošimas pasivaikščiojimams. Pasivaikščiojimas lauke (žaidimai, stebėjimai, oro ir saulės procedūros).
  • 11.30 – 11.45 Grįžimas iš pasivaikščiojimo, pasiruošimas pietums.
  • 11.45 – 12.15 Pietaujame.
  • 12.15 – 14.45 Pasiruošimas miegui, ramybės laikas.
  • 14.45 – 15.30 Keliamės, pasiruošimas pavakariams.
  • 15.30 – 16.00 Pavakariai.
  • 16.00 – 18.00 Savarankiški žaidimai, pasivaikščiojimas gryname ore. Aptariame dienos rezultatus. Vaikų ėjimas namo.

VEIKLOS PRIORITETAI:

Sudaryti saugią, saviraišką skatinančią aplinką, kad vaikas augtų orus, smalsus, bendraujantis, sveikas, kuriantis ir sėkmingai besiugdantis.

TIKSLAS:

Atsižvelgiant į vaiko prigimtines galias ir individualią patirtį, padėti vaikui išsiugdyti savarankiškumo, sveikos gyvensenos, pozityvaus bendravimo su suaugusiaisiais ir vaikais, kūrybiškumo, aplinkos ir savo šalies pažinimo, mokėjimo mokytis pradmenis.

UŽDAVINIAI:

Plėtoti individualias fizines, socialines, pažinimo, kalbos ir bendravimo, kūrybines galias;

Skatinti pozityviai bendrauti ir bendradarbiauti su vaikais ir suaugusiais, mokytis spręsti kasdienines problemas;

Mokyti pažinti ir veikti: žaisti, tyrinėti, rinktis veiklos būdus ir priemones, samprotauti apie tai, ko išmoko.