Bitutės

Bitutės

Ikimokyklinę grupę „Bitutės“  lanko 4  metų amžiaus vaikai.  Grupės mokytojos – Vilija Gerikienė ir Sigutė Jakštienė, mokytojų padėjėja – Ingrida Alšauskienė, meninio ugdymo mokytoja – Vaida Mockienė, kūno kultūros mokytoja – Rūta Freimutienė.

VAIKO DIENA DARŽELYJE:

 • 30 – 8.30Renkamės į grupę, dalinamės įspūdžiais, žaidžiame.
 • 40 – 9.00Pusryčiaujame.
 • 00 – 11.30Ugdomoji veikla, kurios metu stebime, tyrinėjame, vaidiname, piešiame, dainuojame. Arbatos ar sulčių gėrimas, pasiruošimas pasivaikščiojimui. Pasivaikščiojimas lauke (žaidimai, stebėjimai, oro ir saulės procedūros).
 • 30 – 11.35 Grįžimas iš pasivaikščiojimo, pasiruošimas pietums.
 • 35 – 12.15Pietaujame.
 • 15 – 14.45Pasiruošimas miegui, ramybės laikas.
 • 45 – 15.30Keliamės, pasiruošimas pavakariams.
 • 40 – 16.00Pavakariai.
 • 00 – 17.00 Savarankiški žaidimai, pasivaikščiojimas gryname ore. Aptariame dienos rezultatus.
 • 00 – 18.00 Vaikų ėjimas namo.

VEIKLOS PRIORITETAI:

       Tenkinti svarbiausius vaiko poreikius: judėjimo, fizinio ir psichinio saugumo, bendravimo, pažinimo, saviraiškos, puoselėti jo individualumą, iniciatyvumą, kūrybiškumą, laiku reaguoti į vaikų poreikius bei tėvų lūkesčius.

TIKSLAS:

Atsižvelgiant į vaiko prigimtines galias, jo individualią patirtį, vadovaujantis raidos dėsningumu, padėti vaikui išsiugdyti savarankiškumo, sveikos gyvensenos, pozityvaus bendravimo su suaugusiaisiais ir vaikais, kūrybiškumo, aplinkos ir  mokėjimo mokytis pradmenis.

UŽDAVINIAI:  

 • Formuoti vaikų savarankiškumo įgūdžius. Saugoti ir stiprinti vaiko fizinę ir psichinę sveikatą, ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius;
 • Tenkinti vaiko poreikį žaisti ir bendrauti, plėtoti jo emocinę, socialinę ir kultūrinę patirtį;
 • Ugdyti sakytinę vaiko kalbą kaip saviraiškos, bendravimo, pažinimo priemonę;
 • Lavinti vaiko kūrybiškumą, žadinti jautrumą aplinkai, estetikai.