Kiškučiai

Grupę „Kiškučiai“ lanko 3 – 4 metų amžiaus vaikai. Grupės mokytojos (auklėtojos) Vaida Narkienė ir  Veronika Žutautienė, auklėtojų padėjėja Indrė Miknytė, meninio ugdymo mokytoja Vaida Mockienė.

VAIKO DIENA DARŽELYJE:

  • 7.30 – 8.30 Renkamės į grupę ,dalinamės įspūdžiais, žaidžiame.
  • 8.30 – 9.00 Pusryčiaujame.
  • 9.00 – 11.30 Ugdomoji veikla, kurios metu stebime, tyrinėjame, vaidiname, piešiame, dainuojame. Arbatos ar sulčių gėrimas, pasiruošimas pasivaikščiojimui. Pasivaikščiojimas lauke (žaidimai, stebėjimai, oro ir saulės procedūros).
  • 11.30 – 11.45 Grįžimas iš pasivaikščiojimo, pasiruošimas pietums.
  • 11.45 – 12.15 Pietaujame.
  • 12.15 – 14.45 Pasiruošimas miegui, ramybės laikas.
  • 14.45 – 15.30 Keliamės, pasiruošimas pavakariams.
  • 15.30 – 16.00 Pavakariai.
  • 16.00 – 17.00; 17.00 – 19.30 Savarankiški žaidimai, pasivaikščiojimas gryname ore. Aptariame dienos rezultatus. Vaikų ėjimas namo.

VEIKLOS PRIORITETAI:

       Tenkinti svarbiausius vaiko poreikius: judėjimo, fizinio ir psichinio saugumo, bendravimo, pažinimo, saviraiškos, puoselėti jo individualumą, iniciatyvumą, kūrybiškumą, laiku reaguoti į vaikų poreikius bei tėvų lūkesčius.

TIKSLAI: 

       Atsižvelgiant į vaiko prigimtines galias, jo individualią patirtį, vadovaujantis raidos dėsningumu, padėti vaikui išsiugdyti savarankiškumo, sveikos gyvensenos, pozityvaus bendravimo su suaugusiaisiais ir vaikais, kūrybiškumo, aplinkos ir  mokėjimo mokytis pradmenis.

 UŽDAVINIAI:

 Formuoti vaikų savarankiškumo įgūdžius. Saugoti ir stiprinti vaiko fizinę ir psichinę sveikatą, ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius;

Tenkinti vaiko poreikį žaisti ir bendrauti, plėtoti jo emocinę, socialinę ir kultūrinę patirtį;

Ugdyti sakytinę vaiko kalbą kaip saviraiškos, bendravimo, pažinimo priemonę;

Lavinti vaiko kūrybiškumą, žadinti jautrumą aplinkai, estetikai.