Drugeliai

DRUGELIAI

Grupę „Drugeliai“ lanko 3 metų amžiaus vaikai. Grupės auklėtojos – Rita Bičkutė ir  Veronika Žutautienė, auklėtojų padėjėja – Vanda Momkevičienė, meninio ugdymo pedagogė – Vaida Mockienė, kūno kultūros mokytoja – Rūta Freimutienė.

VAIKO DIENA DARŽELYJE:

 • 7.30 – 8.30 Renkamės į grupę, dalinamės įspūdžiais, žaidžiame.
 • 8.30 – 9.00 Pusryčiaujame.
 • 9.00 – 11.30 Ugdomoji veikla, kurios metu stebime, tyrinėjame, vaidiname, piešiame, dainuojame. Arbatos ar sulčių gėrimas, pasiruošimas pasivaikščiojimams. Pasivaikščiojimas lauke (žaidimai, stebėjimai, oro ir saulės procedūros).
 • 11.30 – 11.45 Grįžimas iš pasivaikščiojimo, pasiruošimas pietums.
 • 11.45 – 12.15 Pietaujame.
 • 12.15 – 14.45 Pasiruošimas miegui, ramybės laikas.
 • 14.45 – 15.30 Keliamės, pasiruošimas pavakariams.
 • 15.30 – 16.00 Pavakariai.
 • 16.00 – 18.00 Savarankiški žaidimai, pasivaikščiojimas gryname ore. Aptariame dienos rezultatus. Vaikų ėjimas namo.

VEIKLOS PRIORITETAI:

 • Skatinti vaikų kūrybiškumą, puoselėti saviraiškos, išraiškos ir kūrybos gebėjimus.
 • Padėti patirti bendravimo su draugais džiaugsmą, atrasti tinkamo, elgesio, jausmų išreiškimo būdus.
 • Plėtoti vaikų žodyną ir sakytinę kalbą, tenkinant smalsumą kalbant, išklausant, praplečiant mintį, atsakant į klausimus, sudaryti sąlygas vaikui patirti malonumą save išreikšti kalba.
 • Stiprinti vaiko psichinę ir fizinę sveikatą, tenkinti aktyvumo ir judėjimo poreikį.

TIKSLAI: 

Nuo mažens ugdyti veiklią, visapusišką asmenybę, atskleisti įgimtas jos galias ir jas išvystyti.

UŽDAVINIAI:

 • Individualizuoti vaikų ugdymą, atsižvelgiant į vaikų gebėjimus;
 • Ugdyti pozityvų požiūrį į sveiką ir saugią aplinką;
 • Skatinti vaiko dvasines jėgas ir fizines galias, stiprinti sveikatą;
 • Skatinti vaiko kūrybinį aktyvumą, sudaryti sąlygas tobulintis;
 • Sudaryti sąlygas jaustis saugiam, laisvam, mylimam ir reikalingam;
 • Sudaryti sąlygas tenkinti pažintinius interesus, veikti ir kurti;
 • Ugdyti vaikų kalbą, skatinti įvairiais įmanomais būdais skatinti jos vystymąsi.