Mokamos paslaugos

Mokestis už vaikų išlaikymą lopšelyje-darželyje

Lopšelyje:

  • už dieną 1,37 EUR *
  • abonentinis mokestis 10 EUR

Darželyje:

  • už dieną 1,55 EUR *
  • abonentinis mokestis 10 EUR

Vaikams, kurie ugdomi pagal 4 valandų ugdymo modulį:

  • abonentinis mokestis 5 EUR

* – Nuolaidas žiūrėti prisegtame dokumente.

Mokesčio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Skuodo rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimai (2019-08-29)

Mokesčio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Skuodo rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašas

Mokesčio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Skuodo rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašo pakeitimai

Įsakymas dėl mokinių nemokamo maitinimo ikimokyklinio ugdymo mokyklose lėšų dydžio maitinimui skirtiems produktams įsigyti nustatymo

Skuodo rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų darbuotojų maitinimosi tvarkos aprašas

Skuodo rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų darbuotojų maitinimosi tvarkos aprašo pakeitimas