Nuorodos

LR Švietimo ir mokslo ministerija

Skuodo rajono savivaldybė

LR sveikatos apsaugos ministro patvirtinta Lietuvos higienos norma HN 75:2010 „Ikimokyklinio ugdymo mokykla: Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“.

LR švietimo įstatymas nustato Lietuvos Respublikos švietimo tikslus, švietimo sistemos principus, švietimo sistemos sandaros, švietimo veiklos, švietimo santykių pagrindus, valstybės įsipareigojimus švietimo srityje.

Vaiko teisių konvecnija vienas iš dokumentų reglamentuojantis įstaigos veiklą.

http://www.vaikudarzai.lt/klaipedos-apskritis/skuodo-rajonas

www.ikimokyklinis.lt