Parama

Pagal Lietuvos Respublikos Seimo priimtus Labdaros ir paramos bei Gyventojų pajamų mokesčio įstatymus Lietuvos gyventojai kasmet iki gegužės 1 d. gali pateikti Mokesčių inspekcijai prašymą, kad jo praeitais metais sumokėto pajamų mokesčio dalis (iki 2 proc.) būtų pervesta įmonei ar organizacijai, turinčiai teisę gauti paramą pagal Labdaros ir paramos įstatymą (pvz., lopšeliui-darželiui, kurį lanko Jūsų vaikas). Kviečiame Jus pasinaudoti proga paremti mūsų ikimokyklinio ugdymo įstaigą.

Kokia nauda įstaigai ir jums?

  • Jūsų vaikai bus ugdomi saugioje ir estetiškoje aplinkoje.
  • Skirdami labdarą lopšeliui-darželiui, Jūs nesumažinsite savo šeimos biudžeto, nes lėšos būtų išskaičiuotos iš praeitais metais valstybei Jūsų jau sumokėto pajamų mokesčio.
  • Jūs gautumėte išsamią informaciją apie labdaros ir paramos lėšų panaudojimą.
  • Įstaigai skirtos lėšos bus panaudotos Jūsų vaikų ugdymo aplinkos gerinimui: patalpų remontui, vaikų baldelių, knygų pirkimui ir kt. 

Kaip Jūs galėtumėte tai padaryti?

Galite iki gegužės 1 d. kreiptis į Valstybinės mokesčių inspekcijos teritorinį skyrių ir pateikti prašymą, kad Jūsų sumokėto pajamų mokesčio dalį pervestų į  Ylakių vaikų lopšelio darželio sąskaitą. Jei Jums pajamų mokestį išskaičiuoja darbovietė, galite savo darbdaviui (vadovui, buhalterijai ar, šiuo atveju, lopšelio-darželio direktoriui) įteikti prašymą užklijuotame voke, pasirašydami ant užklijavimo linijos taip, kad nebūtų įmanoma atplėšti voko, nepažeidus parašo. Vokas turi būti perduotas mokesčių inspekcijai.

Skirdami labdarą ir paramą, Jūs prisidėtumėte prie Ylakių vaikų lopšelio darželio tobulinimo, savo vaikų ugdymo(si) sąlygų gerinimo.

ĮSTAIGOS REKVIZITAI

Paramos gavėjas – Skuodo r. Ylakių vaikų lopšelis darželis
Įstaigos kodas 190892137
Adresas Sedos g. 3, Ylakiai
Banko sąskaita LT664010044700282507
Bankas  AB DnB bankas