Parama

Pagal Lietuvos Respublikos Seimo priimtus Labdaros ir paramos bei Gyventojų pajamų mokesčio įstatymus Lietuvos gyventojai kasmet iki gegužės 1 d. gali pateikti Mokesčių inspekcijai prašymą, kad jo praeitais metais sumokėto pajamų mokesčio dalis (iki 2 proc.) būtų pervesta įmonei ar organizacijai, turinčiai teisę gauti paramą pagal Labdaros ir paramos įstatymą (pvz., lopšeliui-darželiui, kurį lanko Jūsų vaikas). Kviečiame Jus pasinaudoti proga paremti mūsų ikimokyklinio ugdymo įstaigą.

Kokia nauda įstaigai ir jums?

  • Jūsų vaikai bus ugdomi saugioje ir estetiškoje aplinkoje.
  • Skirdami labdarą lopšeliui-darželiui, Jūs nesumažinsite savo šeimos biudžeto, nes lėšos būtų išskaičiuotos iš praeitais metais valstybei Jūsų jau sumokėto pajamų mokesčio.
  • Jūs gautumėte išsamią informaciją apie labdaros ir paramos lėšų panaudojimą.
  • Įstaigai skirtos lėšos bus panaudotos Jūsų vaikų ugdymo aplinkos gerinimui.

Kaip Jūs galėtumėte tai padaryti?

Galite iki gegužės 1 d. kreiptis į Valstybinės mokesčių inspekcijos teritorinį skyrių ir pateikti prašymą, kad Jūsų sumokėto pajamų mokesčio dalį pervestų į  Ylakių vaikų lopšelio darželio sąskaitą arba per savo elektroninę bankininkystę.

Skirdami labdarą ir paramą, Jūs prisidėtumėte prie Ylakių vaikų lopšelio-darželio tobulinimo, savo vaikų ugdymo(si) sąlygų gerinimo.

 


 

ĮSTAIGOS REKVIZITAI

Paramos gavėjas: Skuodo rajono Ylakių vaikų lopšelis-darželis
Įstaigos kodas: 190892137
Adresas: Sedos g. 3, Ylakiai., Skuodo raj.
Banko sąskaita: LT664010044700282507
Bankas:  DNB Luminor bankas