Darbuotojų pareigybių nuostatai

 

Auklėtojos padėjėjos pareiginiai nuostatai

Auklėtojos pareiginiai nuostatai

Einamojo remonto darbininko pareiginiai nuostatai

Kiemsargio pareiginiai nuostatai

Maisto sandėlininkės pareiginiai nuostatai

Meninio ugdymo pedagogės pareiginiai nuostatai

Pavaduotojo ūkio reikalams pareiginiai nuostatai

Priešmokyklinio ugdymo pedagogės pareiginiai nuostatai

Virėjos pareiginiai nuostatai