Vadovai

Direktorė Živilė Rancienė

Pedagoginio darbo stažas 30 m.
Vadybinio darbo stažas 22 m.

  • Gimė 1967 m. birželio 17 d.Mosėdyje.
  • 1985 m. baigė Skuodo r. Mosėdžio vidurinę mokyklą.
  • 1991 m. baigė Šiaulių pedagoginio instituto Klaipėdos fakultetą.
  • 1996 m. suteikta vyresniosios auklėtojos kvalifikacija.
  • 1997 m. III vadybinė kategorija.
  • 1985 – 1988-03-31 m. dirbo Skuodo r. Šačių vaikų lopšelyje darželyje auklėtoja.
  • 1988-04-01 Ylakių vaikų lopšelyje darželyje auklėtoja.
  • 1992-12-01 paskirta Ylakių vaikų lopšelio darželio direktore.
  • 2012-06-27 suteikta II vadybos kvalifikacinė kategorija.

Dalyvauja visuomeninėje veikloje:

 • 2006 m. Ylakių seniūnijos kaimų bendruomenės pirmininkė.
 • 2009 m. – 2015 m. Skuodo vietos veiklos grupės valdybos narė.
 • 2010 m. – 2013 m. Ylakių gimnazijos tėvų komiteto pirmininkė.

Kontaktai: