Skuodo rajono Ylakių vaikų lopšelis-darželis
 

RUGSĖJO 1-OSIOS ŠVENTĖ

„Kai draikosi voratinkliai, kai žiburiuoja ant ražienų ir žalių stiebų, o varnėnų pulkai į pietus išsineša vasaros svajas, ne vieno mūsų paširdžius nusmelkia nerimas, sumišęs su džiaugsmu. Rugsėjis… Margaspalvių jurginų galvos siūbuoja vėjyje – rugsėjis. Virpulys vis dažniau nubėga medžių viršūnėmis – rugsėjis.“

Vaiskų, šiltą rytą vaikai ir darželio bendruomenė  rinkosi į darželio žaidimų aikštelę pasitikti naujų mokslo metų. Malonius sveikinimo žodžius ugdytiniams dovanojo darželio direktorė.  Vaikučius pasveikinti atskubėjo ir dvi „boružės“ (mokytojos Vilija ir Rita). „Boružės“ sveikino su Rugsėjo pirmąja, linkėjo gerų metų ir pakvietė visus, mažus ir didelius, šėlti, dainuoti, šokti, pūsti muilo burbulų. Tėvai, vaikai ir mokytojos užrašė savo svajones, siekius, norus, juos pririšo prie balionų ir paleido skristi…

Tegu  rugsėjo pirmosios varpelis pažadina mumyse atradimo ir tobulėjimo džiaugsmą!

                                                                                  Vyresn. mokytoja Vilija Gerikienė