„TAU MAMYTE MANO MEILĖ IŠ MAŽOS ŠIRDELĖS“

Sakoma, kad gražiausios dainos ir eilės yra apie meilę, o juk meilė mamai yra tyriausia, stipriausia ir nuoširdžiausia. Balandžio 29 d. gėlėmis išpuoštoje salėje vyko šventinio koncerto „Tau mamyte mano meilė iš mažos širdelės“ filmavimas. Filmuota medžiaga buvo patalpinta į USB laikmenas ir padovanota mamytėms. Mūsų lopšelio-darželio vaikučiai pasveikino savo mylimas MAMYTES dovanodami joms skambias daineles, nuoširdžius eilėraštukus, nuotaikingus šokius, bei pačių rankelėmis pagamintas gėlytes-žibuokles. Daug džiugių emocijų sukėlė vaikų nupiešti mamyčių portretai, kuriuos taip pat dovanojo mamytėms. Kiekvienas stengėsi savo širdies dalelę atiduoti pačiam brangiausiam žmogui – MAMAI.

Linkime, kad visų šeimose vyrautų darna, kad jose krykštautų laimingi ir sveiki vaikai.

Vyresn. mokytoja V. Gerikienė, mokytoja R. Bičkutė.