MES TIKRAI MYLIM LIETUVĄ!

Vasario 25 d. Ylakių vaikų lopšelyje-darželyje vyko rajono interaktyvi viktorina „Mes tikrai mylim Lietuvą-2021“, skirta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai – kovo 11 d.- paminėti. Renginį organizavo priešmokyklinės grupės „Boružiukai“ mokytoja metodininkė Virginija Navidanskienė ir vyresn. mokytoja Veronika Žutautienė.  Viktorinos tikslas – ugdyti vaikų tautinį ir pilietinį sąmoningumą, patriotiškumą, pilietiškumą, plėsti vaikų žinias ir supratimą apie Lietuvą. Viktorinoje dalyvavo priešmokyklinukai iš 4 įstaigų, 5 komandos: Mosėdžio gimnazijos, Bartuvos progimnazijos, dvi komandos iš Skuodo vaikų lopšelio-darželio ir komanda iš mūsų darželio. Vaikai netradiciškai paminėjo Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną – priešmokyklinukai žinias apie Lietuvą pasitikrino interaktyvioje viktorinoje. Kiekviena komanda iš anksto gavo vokus su užduotimis, kuriuos atidarė renginio metu. Viktorinos pradžioje, mūsų darželio direktorė Živilė Rancienė, pasveikino dalyvius ir palinkėjo gero starto, o viktorinos draugus muzikiniais sveikinimais padrąsino įstaigos grupių „Bitutės“ ir „Boružiukai“ vaikučiai.

Viktoriną sudarė 5 komandinės užduotys ir viena kapitono užduotis, komandų prisistatymas, dėlionė „Lietuva”, įvairūs klausimai apie Lietuvą, „Gedimino pilis”, miestų pavadinimai.

Smagiausia vaikams buvo atsakyti į klausimus apie Lietuvą: kas yra mūsų sostinė, prezidentas, kokie Lietuvos simboliai, kokia jūra skalauja mūsų krašto krantus, ką reiškia vėliavos spalvos… Visi vaikai norėjo kuo greičiau ir tiksliau atsakyti, pasidžiaugti, kad iš tiesų žino svarbiausius dalykus apie savo gimtąjį kraštą.

Dar stipresnių emocijų vaikams sukėlė praktinės viktorinos užduotys: sudėti dėlionę „Lietuva“, iš duotų „plytų“ pastatyti Gedimino pilį, sudėti miestų pavadinimus nuo didžiausio iki mažiausio… Įveikę  užduotis vaikai galėjo atplėšti dar vieną voką, kuriame buvo padėkos ir dovanėlės. O vaikučius ruošusioms pedagogėms, laukė padėkos iš Skuodo rajono Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus.

Pabaigoje, interaktyvios viktorinos svečiai: Skuodo švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja Loreta Vasiliauskienė, Skuodo vaikų lopšelio-darželio direktorė Audronė Pitrėnienė ir pavaduotoja ugdymui Simona Jurčė vaikams linkėjo nepamiršti, kad gyvena pačioje gražiausioje šalyje – Lietuvoje, kad nesvarbu ar saulė švies, ar lietus lis, mažose širdelėse tegul visada gyvena meilė ir pagarba Tėvynei. Įstaigos direktorė pasidžiaugė vaikučių dalyvavimu, puikiomis žiniomis, tai buvo proga įtvirtinti jas viktorinoje.

Džiaugėmės ir mes už originalią, novatorišką viktorinos organizavimą ir pravedimą.

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Virginija Navidanskienė