ATVIRA VEIKLA SU KUBAIS

Rugsėjo 22 d. vyko Skuodo, Mosėdžio, Ylakių vaikų lopšelių-darželių ir Klaipėdos „Varpelio“ mokyklos-darželio metodinė diena. Klaipėdos „Varpelio“ mokykla-darželis yra projekto „Edukacinių procesų modernizavimas Skuodo rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigose“ konsultuojanti institucija. Šią dieną klaipėdietė pedagogė lankėsi mūsų įstaigoje ir kartu su darželio direktore Ž. Ranciene, stebėjo mokytojos Virginijos Navidanskienės vedamą atvirą veiklą „Aš skaičiuoju“. Veiklos tikslas: skatinti vaikus dirbti komandoje, aktyviai dalyvauti veikloje, ugdyti skaičiavimo ir kalbos įgūdžius, naudojant „iMO-LEARN“ kubus ir i3LEARNINHUB ekraną. Ugdytiniai  įtvirtino žinias skaičiuodami iki 3, susipažino su nauju skaitmeniu 4, atsakymus rodė su „iMO-LEARN“ kubais. Rašydami ant  I3LEARNHUM ekrano, lavino rankos judesius ir skaičiavimo įgūdžius. Žaidė mokytojos sukurtus žaidimus: „Skaičiuoju iki 5“, „Suskaičiuok paveikslėlius“. Savarankiškos veiklos metu vaikai ant spalvoto popieriaus apvedžiojo ir iškirpo skaitmenį 4, puošė jį gėlytėmis. Po veiklos pedagogės vyko į Skuodo vaikų lopšelį-darželį refleksijai.

 Priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė V.Navidanskienė