Projektas „Mažos mašinėlės man labai patinka“

Gautas rajoninis projekto finansavimas, kuri pateikė mokytojos Rita Skurvydienė ir Rūta Freimutienė. Šis projektas pradėtas vykdyti nuo pavasario ir bus užbaigtas gruodžio mėnesį.

Tikslas – plačiau susipažins su sausumos, oro ir vandens transporto priemonėmis, jų tehninėmis galimybėmis ir paskirtimi.

Šiandien daugelis pedagogų ugdymo procese taiko įvairius projektus, kurių įvairovė ir gausa leidžia pasirinkti pačius įdomiausius ir rezultatyviausius. Vienas iš tokių projektų „Mažos mašinėlės man labai patinka“ ir pažadins vaikų smalsumą, kūrybiškumą, pažinimo džiaugsmą, tikslingai taikant metodus ir būdus. Vaikams aplinkinis pasaulis labai įdomus, jie mėgsta tyrinėti ir spręsti problemas remdamiesi tuo, ką žino. Ugdytiniai projekto metu susipažins su įvairiomis transporto priemonėmis, jų pavadinimais gebės klasifikuoti pagal tris kategorijas: žemės, oro ir vandens. Projektą paįvairins įvairūs susitikimai, edukacinės išvykos, bendradarbiavimas su kitomis įstaigomis. Taikydami įvairius projekto įgyvendinimo metodus ir būdus, sieksime jų dermės. Čia labai svarbus pedagogo vaidmuo. Pedagogas turi gebėti paaiškinti vaikams, kaip būti saugiems ir išvengti pavojų, juk suaugusieji ne visada gali pastebėti. Būtina vaikams diegti nuostatą, kad būtina patiems rūpintis savo saugumu, skiepyti supratimą, kad privalu laikytis taisyklių, susitarimų.  Labai svarbus ir glaudus bendradarbiavimas su tėveliais, jų dalyvavimas vaikų renginiuose, veiklose, išvykose. Projekto metu vaikai įgys bendravimo ir kūrybiškumo įgūdžių, praplės akiratį, labiau pažins save ir draugus. Projekto veikla susijusi su transporto priemonėmis, todėl visada vaikai bus mokomi saugaus elgesio ir žinių, įgūdžių formavimui ikimokykliniame amžiuje.   Pateikta informacija bus reikalinga organizuojant edukacines ekskursijas, išvykas – pamatyti ir susipažinti su transporto priemonėmis.

Priešmokyklinės grupės mokytoja metodininkė Rūta Freimutienė.