Atvelykis

Atvelykį minėjome Ylakių Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčioje.