Šokių fiesta

Balandžio 18 d.  Ylakių vaikų lopšelio-darželio priešmokyklinės grupės „Boružiukai“ kolektyvas dalyvavo rajoninėje vaikų kolektyvų ŠOKIO FIESTOJE, kuri vyko Skuodo meno mokykloje. Šokį kūrė Virginija Navidanskienė ir Sigutė Jakštienė. Pedagogės gavo padėkas už dalyvavimą šokio fiestoje, minint tarptautinę šokio dieną Skuode. Priešmokyklinukai – nominaciją už ARTISTIŠKUMĄ.

Virginija Navidanskienė