„EINAM KALĖDŲ IEŠKOTI“ Advento vakaronė

Niūrūs, tamsūs gruodžio vakarai nuteikia laukimui. Laukimui kažko nepaprasto. Todėl gruodžio 7 d. lopšelyje-darželyje sukūrėme  šiltą ir jaukią advento vakaronę, kuri suartino įstaigos bendruomenę, uždegė šiltas gerumo ugneles kiekvieno širdyje. Prieš vakaronę, laukdami Kalėdų,  darželio vaikai kartu su auklėtojomis, jų padėjėjomis, tėveliais pynė advento vainikus, surengė parodą. Vainikais puošė ir vakaronę. Vakaronę vedė priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė Virginija Navidanskienė ir meninio ugdymo pedagogė Vaida Stasiulienė. Vakaronės šeimininkės pakvietė kurti advento pasaką. Pasakos veikėjais buvo keturi angelėliai: rausvasis, baltasis, geltonasis ir žydrasis. Jie uždegė pirmąją žvakutę. Kol angelėliai keliavo, vaikučiai laikydamiesi advento meto tradicijų juokavo, dainavo  adventines daineles, grojo, mokė vaikučius būti gerais. Po šilto ir gražaus bendravimo visi susėdo prie stalų, ant kurių  įžiebtos pirmos advento vainiko žvakės,  visi ragavo kūčiukų ir obuoliukų. Džiaugėmės prisiminę ir išsaugoję senolių tradicijas, dvasingai praleidę laiką, pasidalinę vieni kitų gerumu, atjauta, buvimu drauge. Šis vakaras visiems leido pajusti tikrąją adventinio laikotarpio prasmę.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė Virginija Navidanskienė