Atvira ugdomoji veikla

„Netradicinių  metodų taikymas priešmokyklinio amžiaus vaikams“

Tikslas:  nusiteiks džiugiai kūrybinei veiklai, tenkins norą sužinoti, kas valgant dedama ant stalo, žinių įsisavinimui naudos muzikinius pratimus, daineles,  plėtos kūrybines galias.

Metodai: aiškinimas, pokalbis, diskusija, darbas poroje, individualus darbas, savarankiškas darbas,  žaidimas grupelėse, muzikiniai ritminiai pratimai, dainavimas.

Lapkričio 15 dieną priešmokyklinio ugdymo „Boružiukai“ grupės pedagogė metodininkė ir meninio ugdymo pedagogė Vaida Stasiulienė   pakvietė koleges stebėti atvirą ugdomąją veiklą „Netradicinių  metodų taikymas priešmokyklinio amžiaus vaikams“. Stebėti veiklos atvyko rajono  priešmokyklinio ugdymo  metodinio būrelio pedagogai, Skuodo vaikų lopšelio-darželio direktorė Audronė Pitrėnienė, pavaduotojos ugdymui – Simona Jurčė ir Genovaitė Savickienė, įstaigos direktorė Živilė Rancienė.

Mokymo būdų įvairovė sužadina vaikų susidomėjimą, neleidžia nuobodžiauti, įtakoja mokymosi motyvaciją. Muzikos panaudojimas ugdymo procesą padaro daug spartesnį, patrauklesnį, skatina aktyvų dalyvavimą ugdymo procese,  padeda vaikui atrasti ir plėtoti savo kūrybines galias. Šiandieną vaiką reikia ugdyti visapusiškai, o ne tik suteikti žinių. Vaikams muzika ugdyme suteikia daug teigiamų emocijų, sudaro tinkamesnes sąlygas vaikų saviraiškai. Vaikai muzikuodami sužinojo raidę M, šio garso tarimą,  skaitmenį 9, kaip teisingai valgyti,  serviruoti stalą, kokios valgymo taisyklės. Rūšiavo liūdnam ir linksmam veideliams sveiką ir nesveiką  maistą. Atliko menines-kūrybines užduotis. Po kūrybinių darbelių persikėlėme į kitą grupę „Pabiručiai“, kur mokytoja metodininkė R. Freimutienė pristatė stendinį pranešimą „Laimingas, aktyvus, ištvermingas, fiziškai ir dvasiškai stiprus vaikas – sveikos gyvensenos, taisyklingos mitybos bei sporto, mankštos ir pramogų rezultatas“. Skaitė pranešimą ir demonstravo skaidres apie mūsų įstaigoje organizuojamus sporto, mankštų, pramogų, išvykų bei susitikimų akimirkas. Mūsų įstaiga dalyvauja projekte „Sveikatiada“ – grupių padagogės kartu su vaikais gamina kokteilius iš vaisių, daro sveikuolių sumuštinius, vaikai valgo daug vaisių ir daržovių. Į visus organizuojamus projektus, pramogas įsitraukia ir vaikų tėveliai. Daug pramogų ir renginių vyksta gryname ore – mankštos, bėgimas, estafetės, žaidimai. Džiugių akimirkų vaikams teikia žiemos pramogos – važinėjimas su rogutėmis, piešimas ant sniego, senių besmegenių lipdymas. Vaikai nuo mažens pratinami būti sveikais, stipriais, energingais ir laimingais.

 

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė Virginija Navidanskienė